به هر جا در این دنیا روی

یقیناً که بینی نشانی ز بیت رهبری

تو دانی چیست این بیت رهبری

تمام ایران گشته ویران ز دست بیت رهبری

ز تصمیم های عصر حجری که می اید ز بیت رهبری

نمیدانم خبر دارد ز کشتنها و زندانهای بیت رهبری

چه ساده ام من اینها بود تصمیم خود رهبری

چقدر معتادو فحشا، بیکاری و دربدری

نمیدانم رسد به گوش رهبری

چه کرده با مردم خویش

زن وکودک ، جوان و پیر ، با ریش وبی ریش

همه دایءم در انتظارند

ز فرداشان خبر ندارند

که اینها میخوان باز تو ایران چی بکارند.

بیت رهبری بود دربار شاه

فرقش چیه اینا تو کلشون هست پر کاه

مغز ندارند همش میخوان از کار مردم ،سر درارند

یکی میاد میگه به بیت رهبری راستی خبر داری حاجی?

چه خبره تو فضای مجازی

توهین میشه به رهبری

اصلا باید فضا رو بست

کسی اگر که گوش نکرد باید اونو به گوله بست

تا اون باشه دیگه پست نذاره علیه رهبری

یا که توهین کنه به پیغمبری

خاک بر سر اون بیت رهبری

با این همه دب دبه و کب کبشون ، مغز ندارند تو سراشون

چیزی به جز کشتن نیاد بیرون از دلا شون

اینها که دینشون رفعتی بود

گمون کنم رفعتشونم الکی بود

مردم ما به چی خوشن

با چه امیدی صبح پاشن

ندا اومد ز بیت رهبری

اسید پاشی اسید پاشی اسید پاشی

سروده رضا امیری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com