پیام  صلاح الدین دمیرتاش رئیس مشترک حزب دمکراتیک خلقها (HDP)  از زندان

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان صلاح الدین دمیرتاش از طریق وکیلش پیامی به ملت کوردستان ارسال نمودە کە جمعیت متن نامە را عینا منتشر می نماید.

صلاح الدین دمیرتاش:
ما با مرحله ای نو از کودتا با پیشقدمی حکومت و کاخ نشینان مواجه هستیم اما کاخ نشینان بدانند ،نمی توانند با نقشه هایی چنین کودکانە و ناچیز اراده ما را بشکنند.

من و دوستانم در مقابل این کودتا و عمل غیر قانونی در هر کجا و در هر مرحله ای پا بر جا خواهیم ماند و مبارزە خواهیم کرد ، بگذارید همه بدانند که ما با تلاش در راه صلح ،آزادی و دموکراسی آنچنان که ملتمان خواهان آن هستند، استوار باقی خواهیم ماند.این روز های ظلم و ستم در مدتی دور یا نزدیک در مقابل مقاومت ما به پایان خواهد رسید.
کسانی که می گویند شاید بتوانیم اراده شان را بشکنیم،با این نقشه های سادلوحانه فقط درماندگی شان را آشکار می کنند. شرط و شروط ها و هر چه باشند مهم نیست ما تلاش و فعالیت سیاسی و دموکراتیکمان را ادامه خواهیم داد ..ما فریاد دعوت به صلحمان را همچنان سرخواهیم داد.

در پایان عشق و سلام های از دل و جانم را نثار دوستان می کنم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com