بیانیه‌ی فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و ۱۰۰ سازمان عضو و همکار آن

(نگاه کنید به فهرست سازمان‌ها در پایین)

7d8ce79f11828d0b3de81a3a2cd1d76a

سازمان‌های ما از حقوق بشر در سراسر جهان دفاع و قربانیان مهم‌ترین جنایت‌ها را، صرفنظر از محل وقوع و مرتکبان جنایت، همراهی می‌کنند. ما به‌شدت اقدام‌ دولت‌های بروندی و آفریقای جنوبی در خروج از دادگاه بین‌المللی جزایی (ICC) را محکوم می‌کنیم و از این نگرانیم که مبادا این اعلام اولیه آنها مقدمه ای بر خروج دیگران باشد.ما قاطعانه معتقدیم که دادگاه بین‌المللی جزایی باید در جهت جهان‌شمول شدن بکوشد. دادگاه بین‌المللی جزایی فقط زمانی می‌تواند در موضوعی مداخله کند که نظام عدلیِ دارای صلاحیت داخلی بی‌تمایل به عرضه عدالت به قربانیان یا ناتوان از آن باشد. هم‏چنان‌که تأیید دادگاه بین‌المللی جزایی به‌وسیله‌ی ۱۲۴ کشور و مشارکت مداوم جامعه‌ی مدنی آشکار می‌‌سازد، این دادگاه نقشی اساسی در پیگیری عدالت در سطح جهان به عهده دارد.

تحقیقات جاری در باره‌ی جنایت‌های ارتکابی در گرجستان و پیشرفت‌هایی در تحقیقات ابتدایی از جمله در افغانستان، فلسطین، اوکرایین و عراق/بریتانیا، سمت و سوی دادستانی دادگاه بین‌المللی جزایی را در تحقیقات آینده نشان می‌دهد. این گام‌ها مشخص می‌کنند که دادستانی از اِعمال صلاحیت خود در مورد جنایت‌های بین‌المللی در حیطه‌ی صلاحیت خود عقب نخواهد نشست، حتا اگر این جنایت‌ها را افرادی مرتبط با قدرت‌های اصلی جهان، همچون ایالات متحد آمریکا، اسرائیل، روسیه یا بریتانیا، مرتکب شده باشند. ما به دفاع از دادستانی و دادگاه بین‌المللی جزایی به‌طورِ کلّی در انجام این تحقیقات ادامه خواهیم داد.

باید به یاد داشت که دلیل این که دادگاه بین‌المللی جزایی در سال‌های نخستین خود تحقیقات را در کشورهای آفریقایی آغاز کرد، این بود که کشورهای آفریقایی خود از سال ۱۹۹۸ با تصویب اساسنامه‌ی رُم از تشکیل دادگاه بین‌المللی جزایی پشتیبانی کردند و در پیش‌بردِ جنبش پاسخ‌گویی نقش رهبری جهانی را به عهده گرفتند. بسیاری از کشورهای آفریقایی پرونده‌های خود را برای تحقیق در مورد مهم‌ترین جنایت‌های ارتکابی در خاک‌شان را به دادگاه بین‌المللی جزایی ارجاع کرده‌اند.

ما بر این اعتقادیم که خروج از دادگاه بین‌المللی جزایی پاداشی به معافیت از مجازات است. خروج از این دادگاه تهدیدی برای یکی از بزرگ‌ترین پیشرفت‌های عدالت در قرن بیست‌ویکم به‌شمار می‌رود، آن هم در شرایطی که نسل‌کُشی، جنایت‌های علیه بشریت و جنایت‌های جنگی به‌طورِ منظم و گسترده در سراسر جهان رخ می‌دهد. 
تردیدی نباید داشت: تنها قدرت‌مندان و سنگ‌دلان از دادگاه بین‌المللی جزایی هراس دارند، نه قربانیانی که وقتی پیگیری عدالت در سطح کشور بی‌نتیجه می‌‌ماند به این دادگاه امید می‌‌بندند.

ما کشورهای عضو را فرا می‌‌خوانیم از دادگاه بین‌المللی جزایی خارج نشوند و کشورهایی را که اساسنامه‌ی رُم را تصویب نکرده‌اند فرا می‌‌خوانیم تا هرچه‌زودتر آن را تصویب کنند. عدالت بین‌المللی کیفری برای ساختن جهانی عادلانه‌تر و ایمن‌تر حیاتی است. این مسأله ‌تنها با پاسخ‌گویی یا رعایت حقوق بشر سروکار ندارد، بلکه با حفظ آینده‌ی مشترک ما سروکار دارد.

فهرست امضاکنندگان:

1. Al Haq (Palestine)
2. Al Marsad – Arab Human Rights Centre in Golan Heights
3. Alternative ASEAN Network on Burma – ALTSEAN-Burma (Burma)
4. Anti-Discrimination Centre “Memorial” (Russia)
5. Armanshahr / OPEN ASIA (Afghanistan)
6. Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH (Perú)
7. Asociacion pro derechos humanos de Espana – APDHE (Espana)
8. Association Cri de Coeur (Mali)
9. Association Démocratique des Femmes du Maroc – ADFM (Maroc)
10. Associations des juristes maliennes – AJM (Mali)
11. Association des victimes de la répression (Guinée)
12. Association des victimes du Camp Boiro (Guinée)
13. Association des victimes, parents et amis du 28 septembre 2009 – AVIPA (Guinée)
14. Association malienne des droits de l’homme – AMDH (Mali)
15. Association Marocaine des droits Humains – AMDH (Maroc) 
16. Association mauritanienne des droits de l’Homme – AMDH (Mauritanie)
17. Association tunisienne des femmes démocrates – ATFD (Tunisie)
18. Bahrain Center for Human Rights – BCHR (Bahrain)
19. Bureau on Human Rights and Rule of Law (Tajikistan)
20. Cambodian Human Rights and Development Association – ADHOC (Cambodia)
21. Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights – LICADHO (Cambodia)
22. Center for Civil Liberties – CCL (Ukraine)
23. Center for Constitutional Rights – CCR (USA)
24. Centre canadien pour la justice internationale (Canada)
25. Centre Libanais pour les Droits Humains – CLDH (Liban)
26. Centre Oecuménique des droits humains – CEDH (Haïti)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)