على (ع) فرماید:

از پیغمبر (ص) پرسیدم: حیوانات مسخ‌شده کدامند؟ فرمود: سیزده تا:

فیل، خرس، خوک ، میمون، مارماهى، سوسمار، شب پره (یا پرستو)، کرم سیاه آبى، عقرب، عنکبوت، خرگوش، سهیل و زهره (نام دو حیوان دریایى است).

پرسیدند: علت مسخ اینها چه بوده؟ فرمود:

■ فیل: مردى لوطى (اهل لواط) بود .

■ خرس: مرد مأبونى بود که مردها را به خود می‌خواند .

■ خوک : عده‌اى نصرانى بودند که از خدا خواستند غذاى آسمانى بر آنها بفرستد و با این که خواسته‌شان عملى شد بر کفر خود افزودند .

■ میمون: کسانى بودند که روز شنبه بر خلاف دستور دینشان ماهى گرفتند .

■ مارماهى: مرد دیوثى بود که همسر را در اختیار مردم می‌گذاشت .

■ سوسمار: بادیه نشینى بود که، سر راه بر حاجیان می‌گرفت و اموالشان را می‌ربود .

■ شب پره: دزدى بود که، خرماهاى مردم را از سر درختان سرقت می‌کرد .

■ کرم سیاه: سخن چینى بود که، میان دوستان جدایى می‌انداخت .

■ عقرب: مرد بدزبانى بود که هیچ کس از نیش زبانش آسوده نبود .

■ عنکبوت: زنى بود خیانتکار به شوهر .

■ خرگوش : زنى بود که غسل حیض و غیره نمی‌کرد .

■ سهیل: گمرکچى‌یى بود در یمن .

■ زهره: زنى نصرانى بود، و این زن همان است که هاروت و ماروت را فریفت.

nasayeh_ahmad_jannati

منبع:

کتاب نصایح، باب سیزدهم

در: مجموعه سه کتاب نصایح و سخنان چهارده معصوم (ع) و هزار و یک سخن

اثر: آیت الله علی مشکینی، ترجمه آیت الله احمد جنتی

دفتر نشر الهادی، چاپ بیست و نهم: ۱۳۸۵.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com