13910906161200637_photol

حادثه عاشورا وبیست سوال بی جواب
سالهاس که برای این گریه وزاری ها ذهن مرا مشغول کرده !!

 

١: سوال اول : مگر مسلمانان به زندگی بعداز مرگ معتقد نیستند ،مگر مطابق دین اسلام این زندگی دنیایی زندگی فانی رفتنی نیست وبا مرگ زندگی ابدی باقی شروع نمی شود
پس این گریه ها برای چیه؟؟؟

٢: سوال دوم: امام حسین شهید شده وجای شهدا در بهشت مگر نیست یعنی در حقیقت در حادثه عاشورا زندگی ابدی امام حسین در بهشت آغاز شده ،آیا این گریه داره ؟؟؟

٣: سوال سوم: چرا به مناسبت این حادثه جشن گرفته نمی شود یعنی بالاخره براساس داستان های نوشته شده از این واقعه یکی پیدا شده به جای اینکه بگوید بله قربان وبه جای این که چشم را روی حقیقت ببنده وبه جا ومقام برسد،گفت نه!
پای عقیده اش هم جانش را خرج کرد.

۴: چند نَفر امروز هستند از جان که هیچ بلکه از یه مشت پول به خاطر انسانیت وحق می گذرند؟؟؟

۵: در کتب روایاتی صحیح مگر نه اینکه حسین به زینب می گویید من کشته شدم ،لباس سیاه نپوش ،گریبان پاره نکن،وا ویلا سرنده، آیا زینب بیشتر به برادر نزدیک تَر است یا ما؟؟؟

۶: در صحیح ترین سند چرا پیامبر اسلام گفته بیش از سه روز عزا داری نکنید اما ملایان وخرافات چیان مذهبی سه روز را به هفته وچهلم و سالگرد تبدیل کردند؟؟؟

٧: چرا فرزندان حسین فقط علی اصغر علی اکبر وعباس برادرش اسم دارند بقیه ٧٢اسمی ندارند وآیا فرزندی به گواهی تاریخ به اسم علی اصغر وجود داشته یانه ؟ وچرادر بازار ملا اسمی از این یاران گفته نمی شود ؟؟؟

٨: چرا همانند حسین گفت اگر دین ندارید آزاد مرد باشید لااقل زندانیان سیاسی را آزاد نمی کنید که آزادمرد باشید شما ها که نه آزاده هستید نه دین دارید؟؟؟

٩: چرا ٣۶٠روز سال مثل یزید زور گفته می شود ،پول جمع می شود وبخاطر یه مشت پول هم هر حقی پنهان می شود؟؟؟

١٠: آیا با این پنج روز عزاداری وگریه که همه می دانیم واقعی نیست ، تمام ظلم و قضاوت های آخوندها توجیح می شود؟؟؟

١١: آیا در کشوری که این همه آدم در کنار خیابان ها زندگی می کنند وکلیه فروشی وتن فروشی و بی کاری و وجنایت ومواد مخدر و بسیاری دیگر که مثنوی هفتاد پند می شود
نیازی به این همه عزاداری می باشد؟؟؟

١٢: آیا نیازی نیست که ما برای کشور خود عزاداری کنیم که از جهان عقب افتاده ایم ، کشوری که مرکز مهد وتمدن چند هزار ساله بوده؟؟؟

١٣: آیا یزید بیشتر کشت یا ملایان صفوی وامروزی ولایت فقیه ؟؟؟

١۴: آیا حسین برای پدر ومادر خویش هم اینطور عزا داری می کرد؟

١۵:آیا سند صحیحی وجود دارد؟که یک امام آن زمان بازی های امروزی را نمایش داده باشد ؟؟؟

١۶: آیا حسین که در روز عاشورا نه آب داشت نه غذا شمایی که خود را شیعه او می دانید اون روز حاضر هستید نه آب بخورید نه غذا ، یا به دلیل گوشت نخوردن در یک سال آن روز را گوشت می خوردید !!!!

١٧: آیا خامنه ایی وسران یزید این زمان همچون اسد وپوتین و حزب الله ومقتدا صدر و نوری مالکی ورهبر کره شمالی و مراجع شکر فروش قم ومشهد ونجف وکربلا و آخوندها واطلاعات وجاش های امروزی وسایرین دزدان نجومی
آیا تا به حال گذاشته اند کسی از آنهاانتقادی کوچک داشته باشند؟؟؟یا همانند شمر سر می برند ؟؟؟ واگرم کسی انتقاد داشته همان طور نبوده که با اعدام وجنایت وآدم کشی وزندانی طولانی مدت همراه بوده!!!

١٨: آیا میلیاردها خرج و مصارفی که در این ده روز دُکان داری مصرف می شود خرج بازسازی کشور کنند بهتر است یا خرج مداح عرعرکننده ؟؟؟

١٩: آیا بچه های امروزه در خاورمیانه که کشت می شوند توسط شما ویارانتان همانند فرزندان حسین هم مگر نیستند که بی گناه توسط استکبار از بین می روند؟؟؟

٢٠: آیا واکنش حوزه به اختلاسهای به املاک نجومی، به فساد اداری به رشوه خواری ها به فقر و فلاکت به کلیه فروشی ، به داستان سرایی های جنسی یالثارات به فحاشی های زنجیره ای مداحان چگونه بوده؟؟؟ آیا شما سراغ دارید که این آخوند های حکومتی اشاره ای گذرا به فساد، فاسدان حاکم بکنند و از ما بخواهند که حسینی عمل کنیم،؟
قطعا این گونه نبوده و این گونه نخواهد شد.
التماس تفکر!!!

احسان فتاحی
٧محرم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)