««تکلف»»

آسمان جامه ابری بر تن
نم زده لحظه پیش
بر سر هر چه که بام
بی ریایند چه اینجا همه بام
وه چه رنجیست تکلف دوش این پنجره ها
حق زیبایی را باید داد
حق آزادی از این همه را نیز چنین
بر سر داری خشک؛
و آنطرفتر بر سر آنتن یک بام
نشستست کلاغ
کوچه لبریز سکوت
وه چه خوش می داند
چون کلاغست نباید حتما”
هر کجایی که رسد؛ هم بگوید غار
چه هوائیست؛ هوا
عطرها را باید بویید
از نگاهی؛ سخنی؛ منظره ای
پیِ بی جایی من دریائیست
می رود قایق ذهنم در آن
به تفّرج گاهی
فاقد توری؛ قلابی؛ هیچ
چون که هنگامه رفتن برسد
خودِ دریا دهدم قطره ای از جوهره اش
تا شود جوهر خودکارکم و من بنویسم چیزی

مهندس شاهین میر محمد حسینی

شعر از کتاب شعر “راهی در نور” از مهندس شاهین میر محمد حسینی
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب:
https://shahinmirhosseini.wordpress.com/
http://mirhosseini.weebly.com/

” وزارت تروریستی اطلاعات در حال کشتن من است “


مرگ بر خامنه ای؛ مرگ بر روحانی؛ مرگ بر رفسنجانی؛ مرگ بر مجتبی خامنه ای نا لایقان و ناشایستگان برای رهبری
مرگ بر تمامیت نظام فاسد جنایتکار و سارق اموال مردم ولایت فقیه
protest1

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com