myownguardianf

گروهی از کنشگران عربستان سعودی، کارزار مجازی راه‌ انداخته‌اند که خواستار لغو قوانین قیومیت عربستان است. طبق قانون، زنان عربستان برای سفر، ازدواج، خروج از زندان و انجام برخی امور بنیادین دیگر باید اجازه پدر، همسر و یا خویشاوند مرد داشته باشند. در بعضی موارد برای استخدام و بیمه خدمات درمانی نیز اجازه قیم مرد لازم است. هزاران نفر در عربستان طوماری امضا کردند که این قوانین تغییر کند.

عزیزه الیوسف، فعال حقوق زنان به روزنامه گاردین گفت: «زنان باید شهروند کامل شوند. این فقط مسئله زنان نیست. این مسئله مردان را نیز تحت فشار قرار می‌دهد.»

یوسف، به همراه دیگر کنشگران این حوزه نزدیک به یک دهه است که ضد نظام قیومیت (ولایت) فعالیت می‌کنند. پنج سال پیش، آنها کارگاه‌هایی برگزار کردند و مطالعاتی ترتیب دادند تا مشروعیت فقهی و دینی نظام قیومیت را بررسی کنند.

پس از آنکه دیده‌بان حقوق بشر گزارش تندی علیه این قوانین نوشت، کارزار به سرعت پرطرفدار شد. گزارش به هشتگ #من‌قیم‌خودم‌هستم#IAmMyOwnGuardian (انا ولیه امری) جان بخشید.

دو روز قبل از پخش طومار برای جمع کردن امضا، حدود ۲۵۰۰ زن به دفتر پادشاهی عربستان سعودی پیام مستقیم تلگرام دادند و خواستار لغو نظام ولایه (مبتنی بر قیم) شدند. هاله الدوسری، محقق بهداشت زنان و نویسنده طومار، اعلام کرد که پس از انتشار در توییتر، طومار ۱۴.۶۸۲ امضا‌کننده داشته است.

پیش از این، دولت عربستان سعودی، در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳، وعده لغو نظام ولایه (قیومیت) را داده بود اما هر بار فقط آن را اصلاح کرد. برای مثال، اشتغال و استخدام را برای زنان آسان‌تر کرد، چند زن را به عضویت شورای پادشاهی در آورد، به زنان حق رای اعطا کرد و به زنان اجازه کاندیاتوری در انتخابات شهرداری داد. اما این اصلاحات با محدودیت‌هایی همراه بود.

عربستان قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ وابستگی خود به اقتصاد نفتی را خاتمه دهد. مشارکت زنان در اقتصاد بخشی از برنامه اقتصادی اعلام شده از سوی دولت عربستان است. در حال حاضر تعداد زنان تحصیل‌کرده سعودی از همتایان مرد بیشتر است و برای خروج از اقتصاد نفتی عربستان مجبور است از این سرمایه انسانی بهره ببرد. اما نظام قیومیت با این برنامه اقتصادی در تناقض است.

لینک دکهٔ خبر: گاردین

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)