در این ویدئو بعد از توضیحاتی پیرامون واقعه ۱۷ شهریور سال ۵۷؛ قسمتهایی از فایل صوتی جعفر شریف امامی را، در نشست شورای عالی امنیت کشور (شب قبل از واقعه)، افزوده ام و توجه شما را به آن جلب می‌کنم. دقت در صحبت‌های رد و بدل شده؛ این سئوال را پیش می‌آورد که آیا دست‌اندرکاران نظام پیشین همه دشمن ایران بودند و یا برخی از آنان، عِرق ملی داشته و میهن‌شان را دوست داشتند؟

فایل صوتی

در شب ۲۸ مرداد ۱۳۵۷؛ سینما رکس آبادان در حین نمایش فیلم گوزن‌ها دچار آتش‌سوزی مهیبی شد و قریب به اتفاق حاضران در سینما زنده در آتش سوختند.