اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه ۲ شهریور ۱٣۹۵ – ۲٣ اوت ۲۰۱۶
درنمایشنامه تئاتر«شهرقصه»،ساخته ی«بیژن مفید»یک قسمت هست که روباه می گوید:«چطو شده»؟
خرس می گوید:«جن آمده»!
بدنبال آن شتر می گوید:«جن؟نه بابا»؟
خاله سوسکه می گوید:«کوش؟…کجا رفت»؟
خرس جواب می دهد:«بگمانم که زیر عبای ملارفته است».
روباه(باوحشت ):«چی؟زیر عبای من»؟
براستی این جن که نامش«#نفوذی»ست و٣۷سال است دائم هم باآن ترسیده می شویم،هم ضربه می خوریم وهم تاج سرمان می شود،وبه آن خوشامدمی گوئیم،ازکجاآمده؟وزیرعبای چه کس و چه کسانی ست ومی تواند پنهان شود؟!
سیدعلی خامنه ای،ولی فقیه«جمهوری ولایت فقیه»دردیدارباائمه جماعات مساجد تهران(٣۱مردادماه۱٣۹۵)فرموده اند:
«اگرچنانچه در زیر عبای بنده کسی حرفی بزند که من با آن مخالفم،خب بایستی اورااززیرعبایم بیرون کنم؛بایستی اعلام کنم که مخالفم وَالّا به‌حساب من گذاشته خواهد شد».
سالهاپیش موسوی خوئینی(مدیرمسئول روزنامه سلام )گفت:
«یک وقت خدمت مقام معظم رهبری بودم ایشان فرمودند یک کسی به من گفته این آقای #کروبی برای دخترش عروسی گرفته وچه عروسی ای!ومهریه اش هم چنین وچنان بوده است؛گفتم آقای کروبی را می شناسم ومی دانم که ایشان اصلا دختر ندارد!؟(روزنامه سلام ۵/۲/۱٣۷۱(.
ومعلوم شد زیرعبای خامنه ای کسانی هستندچنین خلاف واقع به عرض مبارک رسانده اند؛و مضافا که مشاوره هم به معظم له می دهند!!

اینجا ادامه:
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=75317

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com