مراسم بزرگداشت بیست و هشتمین سالگرد کشتار سراسری زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران

زمان: شنبه ۲۷ آگوست ساعت ۱۴
سخنران: امیر بهبودی
همراه با اجرای ترانه سرودهائی توسط بانو بهرخ

برگزارکنندگان:
حزب توده ایران- هلند
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران- هلند
سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت- هلند
کانون زندانیان سیاسی ایران- هلند
شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵ – ۳۰ ژوییه ۲۰۱۶

مراسم بزرگداشت بیست و هشتمین سالگرد کشتار سراسری زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران

زمان: شنبه ۲۷ آگوست ساعت ۱۴

مکان:
Wijkcentrum de Turf
Malvert 5135
۶۵۳۸ DH, Nijmegen

سخنران: امیر بهبودی
همراه با اجرای ترانه سرودهائی توسط بانو بهرخ

برگزارکنندگان:
حزب توده ایران- هلند
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران- هلند
سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت- هلند
کانون زندانیان سیاسی ایران- هلند

تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر: ۰۰۳۱۶۱۷۸۲۱۶۴۹
هلند- تابستان ۲۰۱۶

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)