در بخش پیش در بررسی مهم‌ترین وقایع قرن نوزدهم میلادی(۱۸۷۱-۱۸۸۰)، ازجمله به موارد زیر اشاره نمودم:
• قحطی بزرگ در ایران
• پیروزی اتو فون بیسمارک
• مرگ فویرباخ
• ماجرای کشتی تجاری موسوم به ماری سلست
• برتراند راسل؛ مدافع سرسخت تجربه گرایی و پیشگام تحلیل منطقی
• مرگ هانس کریستین آندرسن
• اختراع تلفن
• نبرد لیتل بیگهورن
• فراز و فرود جک لندن
• محمد‌علی جناح و کشور پاکستان
• داستان گرامافون
• مرگ فتحعلی آخوندزاده
• جنگ دوم انگلیس و افغانستان
• پیمان سن استفانو(بین روسیه و عثمانی)
• نبرد انگلیسی‌ها و زولوها، و –
• تولد علی اکبر دهخدا

وقایع قرن نوزدهم را پی می‌گیریم. در این بخش به انتشار نامه‌های غیاث‌الدین جمشید کاشانی، ترور الکساندر دوم تزار روسیه، لوئی اوگوست بلانکی، پیمان آخال، رئیس علی دلواری، اشغال مصر توسط انگلیس و زندگی و مرگ عارف قزوینی می پردازم.

مقاله مربوط به این بحث:
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=412

در همین زمینه
تاریخ جهان دادگاه جهان است
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=history
بخش‌های دیگر«تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک»
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=otherm

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)