«زمان بیداریست ای پوران ایران و ای پیران بیدار شوید.»
چندی پیش سرلشکر جعفری در حال انتقال چندین دختر بدون تجربه خاص جنسی به دبی برای روسپیگری برای دریافت مبالغ کلان بود. واقعا اینها و وزارت جنایتکار اطلاعات از ناموس مملکت هم دفاع نمیکنند و از دست اندازی به آن منفعتهای کلان میبرند چه برسد به دفاع ازانقلاب اسلامی. براستی چه کسی مسئول است؛ آیا غیر از خامنه ای و روحانی و رفسنجانی چه کسی مسئول است برای این همه جنایت و جنون و دزدی و غارت و خیانت ضد کشور و مردم و افتخارات تاریخی یک ملت و مملکت تاریخی با افتخار. اینها همه چیز مملکت مان و استقلالمان و ما را فروختند و حالا افتخار و ناموسش را هم در حال فروشند.
زمان بیداریست ای پوران ایران و ای پیران بیدار شوید.
آزاد و پاینده ایران
مهندس شاهین میر محمد حسینی

لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب:
https://shahinmirhosseini.wordpress.com
http://mirhosseini.weebly.com

https://www.tribunezamaneh.com/archives/96430
اطلاعات بسیار مهم بر روی فیسبوک اینجانب Facebook: Shahin Mir M. Hosseini
Facebook: Shahin Mir Mohammad Hosseini

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)