مسئول نفت ماهشهر با افتخار ثبت میکند:
روزانه ۶۵۰ هزار بشکه نفت در ماهشهر تولید میشود. جالب این است که: تولید فعلی شرکت با استفاده از ۲۶۴ حلقه چاه تولیدی در حدود ۵۹۷ هزار بشکه در روز می باشد که از مقدار تولید فعلی حدود ۴۵۰ هزار بشکه در روز به پالایشگاه اصفهان و مابقی( ۱۴۷ هزار بشکه در روز) به خارگ ارسال می شود .
خاک، گرمای حاصل از نفت، بیماریها، آب آلوده، از بین رفتن کشاورزی و هزاران درد دیگر برای مردم ماهشهر و کل خوزستان است و ثروتهای تیلیاردی حاصل از نفت، امکانات و هزاران رفاهیات دیگر برای استانهای دیگر است. جالب است بدانید ماهشهر که چشمه جوشان نفت است، یک بیمارستان برای علاج دردها و بیماریهای حاصل از شرکتهای پتروشیمی ندارد. اهواز نیز که رود کارون در آن است و مرکز خوزستان است از کمترین امکانات بی بهره است. عاقبت نفت که حاصل فسیلهای بشر استاز دیدن این همه ستم لبریز از خشم شد و منفجر شد. اما این مسئولین کرکس مانند و غارتگر، احتمال انفجار در پتروشیمی را نمیدادند و زحمت امکانات هلیکوپتر اتشنشانی را به خود ندادند و چند روز ماهشهر در اتشسوزی لهیب میزد.
اتش[1]

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)