به یاد جانباخته‌گان آبان ماه شال ۱۳۹۸ و همه‌ی جانباخته‌گان راه عدالت و آزادی

در یک قرن اخیر انقلاب‌های زیادی در سرتاسر جهان یا روی داده و یا این‌که هنوز در جریان هستند، اما در نوشتار حاضر هدف تامل در انقلاب‌های تمامی نقاط جهان نیست، بلکه صرفا می‌خواهیم به یکی از نقاط همواره در معرض جنبش و انقلاب، یعنی ایران، نگاهی مختصر بیندازیم.

نوشتار حاضر ارتباط تنگاتنگی با اعتراضات و جنبش خیابان دارد که نگارش و ترجمه‌ی قسمت‌های محافظتی و چگونگی مبارزات با ترفندهای پلیس آن به زبان فارسی هم به همین امر برمی‌گردد. با توجه به اطمینان از تداوم حضور خیابانی مردم در آینده، ضرورت دارد با مسائل نظری، تاکتیک‌ها و روش‌های پیشبرد مبارزه‌ی شهری آشنایی کافی و وافی داشته باشیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)