در حالی که سی و چند سال پیش، «هما»، خط هوایی سال دنیا شده بود، امروزه می بینیم که صنعت مسافرت هوایی در ایران، در آستانه نابودی کامل است، چرا که دولت ایران نمی تواند هواپیما بخرند، زیرا  کشور تحریم است.
بعنی هواپیمای جدید که خریداری نشده هیچ، همین هواپیماهای قراضه ای که از زمان شاه باقی مانده، طبق دستور العمل جدید، در زمان اذان اجازه پرواز ندارند!!
به گزارش رادیو فرد، در «بخشنامه سازمان هواپیمایی» ، پرواز هواپیماها در زمان اذان ممنوع است، یعنی در سه سه نوبت، هواپیماها باید یک ساعت زمین گیر شوند!
در صنعت مسافرت هوایی، هر ساعت عمر هواپیما، به معنای مبلغ مشخصی پول است، حال بامزه این است که در ایران، در حالی که هواپیمای کافی نیست، اینچنین منابع را به هدر می دهند!

در مملکتی که آخوند بخواهد با قانون اسلام و تخلی، کشور را اداره کند، عاقبت کار بهتر از این نمی شود…!!

چنین رفتاری، تنها نشان می دهد که چقدر عمر و وقت مردم ایران، برای سران این رژیم اهمیت دارد…!!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com