حسین نصر در ایران مریدان و مروجانی دارد که بیشتر مفتون شهرت او در آمریکا هستند. اما چیزی درباره‌ی حسین نصر در ایران ناگفته مانده است. او رهبر فرقه‌ی مریمیه است و دلیل عمده‌ی آوازه و موفقیت او در غرب همین است نه مقام آکادمیک او. فرقه‌ی مریمیه را فریتهوف شوان بنیاد نهاد؛ هم او که بعد از دل باختن با شاگرد شوهر دارش مفهوم ازدواج طولی در برابر ازدواج عرضی را اختراع کرد و گفت می‌تواند با شاگردش ازدواج طولی کند در حالی او شوهر عرضی دارد. یکی از بهترین کتاب‌ها درباره‌ی فرقه‌ی مریمیه و مقام حسین نصر در آن کتاب مارک سجویک است که مصاحبه‌های مفصلی با نصر نیز کرده است. مارک سجویک ظاهراً خود از اعضای این فرقه بوده است.  امیدوارم این کتاب را صاحب همتی به فارسی برگرداند: Mark Sedgewick, Against the Modern World; Traditionalism and the Secret Intellectual History of the Twentieth Century, Oxford University Press, 2009
تکمیلی:
یکی از نگون‌بختی‌های هر نویسنده در فیس بوک داشتنِ خوانندگانی است که سرسری می‌خوانند و به مدح یا ذم زود نظر می‌دهند. در نوشته‌ای آوردم که شهرت حسین نصر در آمریکا فقط به مقام آکادمیک او برنمی‌گردد. او رهبر فرقه‌ی مریمیه است. یعنی به این امر در خارج از ایران شهرت دارد. در کتاب مارک سجویک به تفصیل نحوه‌ی ارتباط و اتصال ایشان با فرقه آمده است. بنابراین، رهبری ایشان بر فرقه رازی نیست که من عیان کرده با…شم. بله. این نکته‌ای است که در ایران گفته نشده. به همین دلیل من آن دو خط را نوشتم و گفتم خوب است کتاب ترجمه شود. درباره‌ی فریتهوف شوان  – که البته  اغلب کسانی که به نقل زندگی او پرداختند، نام او را تا دیروز نشنیده بودند هم –  رازی وجود ندارد. در همان کتاب مارک سجویک این نکته آمده که او به شاگردش دل باخت و مفهوم ازدواج طولی و عرضی را ابداع کرد. مگر ابن عربی به دختری دل نباخت و قصیده‌ی ترجمان الاشواق را درباره‌ی او نگفت؟ من از رابطه‌ی جنسی البته سخن نگفتم و همان اندازه که شوان و شاگردان‌اش تصریح کرده‌اند و در همان کتاب سجویک آمده آوردم. مسأله‌ی اصلی همین بدل شدن اندیشه‌ی سنت‌گرایی به فرقه‌ی مریمیه است. هر فرقه‌ای هم شریعت‌مانندی برای خود درست می‌کند. ازدواج طولی و عرضی بسیار مهم است به دلیل آن‌که دنیویت یک فرقه‌ی عرفانی را که مدام از امر قدسی سخن می‌گوید نشان می‌دهد. من از شنیده‌ها و دیده‌های شخصِ خودم درباره‌ی این فرقه ننوشتم. درباره‌ی شخص آقای نصر هم جز رهبری بر فرقه‌ی مریمیه چیزی ننوشتم. مهم آن است که بدانیم آن‌چه در ایران درباره‌ی ایشان شایع شده، همه‌ی حقیقت نیست. باز هم به کسانی که دوست دارند چیزی بدانند خواندن همان کتاب را توصیه می‌کنم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com