گفت‌وگویی داشتم با محمد پورعبدالله، فعال دانشجوی و زندانی سیاسی سابق که در لینک زیر می توانید بشنوید. (فایل صوتی)

در سال‌های اخیر ده‌ها تن از فعالان سیاسی، مدنی، روزنامه نگاران و دانشجویان راهی زندان شده‌اند. بسیاری از این زندانیان سیاسی با سایر همبندی ها که دست به جرایم غیر سیاسی زده بودند رابطه ایجاد کردند و همبندی هایشان را پس از آزادی فراموش نکردند. احمد قابل در فرصت‌ مرخصی از زندان در مورد اعدام های مخفیانه در زندان وکیل آباد مشهد افشا گری کرده بود و به همین اتهام دوباره بازداشت شد. محمد پور عبدالله فعال دانشجویی که در نشریه دانشجویی «دانشگاه و مردم» قلم می زد به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت محکوم به ۳ سال زندان شد. او بیشتر زمان زندان خود را در بند عمومی زندان قزل حصار با سایر زندانیان گذراند. در این گفتگو از او در مورد  تجربه زندان در بند غیر سیاسی می پرسم، همینطور نظر او را در مورد مصرف مواد مخدر در زندان قزل حصار پرسیدم.  در بخشی از این مصاحبه پور عبدالله از بد‌رفتاری  زندانبانان به قصد تادیب زندانیان می گوید. او شاهد فحاشی، ضرب و شتم و تجاوز مسوولان زندان به یک زندانی معتاد به مواد مخدر بوده، همچنین او از درگیری‌های معمول در زندان می گوید.
او زندان قزل حصار را بدنی تشبیه می کند که خونی که در رگ‌های آن در جریان است مواد مخدر است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)