وقاحت
آنجا که مال و آدمی گردیده سرقت
در مسلخ است انسان و فکر و معنویت
آنجا که حاکم از کرامت مکر دارد
در خون تپیده هر سخنگو از حقیقت
آنجا که صد چاهت کَنَند ار حق بگویی
گویند خود افتاد از ما چیست آیت
آنجا که خود خرما خورند و منع دارند
از خلق بیچاره فقط بهر عدالت
آنجا که صدها انگ را آماده دارند
تا که زنند بر هر که او دارد درایت
از عدل و دین گویند و این زیباست لیکن
احسنت؛ احسنت مرحبا بر این وقاحت
مهندس شاهین میر محمد حسینی
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب:
https://shahinmirhosseini.wordpress.com
http://mirhosseini.weebly.com
https://www.tribunezamaneh.com/archives/96430
اطلاعات بسیار مهم بر روی فیسبوک اینجانب Facebook: Shahin Mir M. Hosseini

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com