در بخش پیش در بررسی مهم‌ترین وقایع قرن نوزدهم میلادی(۱۸۵۰-۱۸۶۰)، از جمله به موارد زیر اشاره نمودم:
مانیفست حزب کمونیست
تب طلا در کالیفرنیا
قیام تایپینگ‌ها
خوزه مارتی پیامبر استقلال و مبشر انقلاب کوبا
جنگ کِریمه
بانوی چراغ‌به‌دست؛ فلورانس ناینتینگل
عهدنامهٔ کاناگاوا
تأسیس حزب جمهوری خواه آمریکا
درگذشت ویکتورهوگو
جنگ‌های انگلستان و ایران
تولد برنارد شاو
قیام‌ سپاهیان‌ هندی علیه‌ استعمار بریتانیا
مرگ رابرت اوون
نخستین چاه نفت دنیا
انتخاب طبیعی یکی از بنیان‌های زیست‌شناسی مدرن، و –
اعدام جان براون، اندیشمند آمریکایی
در این قسمت به مهم‌ترین وقایع قرن نوزدهم (از ۱۸۶۰ تا کمون پاریس) اشاره می‌کنم.


مقاله مربوط به این بحث:
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=402


________________________________________
در همین زمینه
تاریخ جهان دادگاه جهان است
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=history
بخش‌های دیگر«تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک»
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=otherm

کمون پاریس طلایه دار انقلاب اجتماعی درقرن نوزدهم
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=78

سایت همنشین بهار

http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)