این مکالمه در مدارس دخترانه بسیار اتفاق می افته:

– اگر من حجاب بذارم چه کسی دیگر با من ازدواج خواهد کرد؟!

– پس آیا دختران حجاب دار هیچ وقت ازدواج نمی کنند؟!

– خب پس چی می شه اگه من ازدواج کردم ولی شوهرم حجاب را دوست نداشت؟ یا از من خواست که بی حجاب شم؟

–  مردی که به ارزش های زنش احترام نذاره ارزش ازدواج نداره!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

چه جمله ی زیبایی!!

مردان مسلمان برای زنان خود احترام قائل هستند؟!!

اگر زن نخواهد برای مدتی با مرد هم خوابه شود برطبق قوانین اسلام آیا مرد باید به او احترام بگذارد؟ یا باید او را کتک بزند؟!(آیه ی ۳۴ سوره ی نساء)

آیا سوره ی بقره آیه ی ۲۲۸ بر احترام بر زن دلالت دارد یا برتری مرد بر او؟!

آیا در همین سوره آیه ی ۲۲۳ وقتی زن ها کشتزارهای مردان شمرده می شوند برای احترام آن هاست؟!

آیا وقتی شهادت ۲زن به اندازه ی شهادت یک مرد ارزش دارد در سوره ی بقره آیه ی ۲۸۲ باز هم بر ارزش زن تاکید می شود؟!

و خیلی جالب تر وقتی در سوره ی نسائ آیه ی ۳ به مرد اجازه می دهد ۲، ۳ یا ۴ زن را به نکاح درآورد بلکه در کار یتیمان عدالت ورزد!! و شیعه نیز این حکم را کامل می کند با اجازه ی گرفتن بی نهایت صیغه! و جالب است که در این جا به برقراری عدالت اشاره شده است که غیر ممک است و زنان خود پیامبر نیز از نابرابری شکایت داشتند.

وخیلی آیه های دیگر که کاملا نشان دهنده ی بالاتر بودن ارزش مرد و بی احترامی به ارزش زن در اسلام هستند از جمله: سوره ی نساء آیه ی ۱۵ و ۲۴ و ۲۵  و سوره ی نور آیه ی ۶ که من خواندن آن را به همه توصیه می کنم.

در دین اسلام به طور واضح به شان زن توهین شده است و این توهین به طور واضح در قرآن دیده می شه ولی همانطور که همه می دانند بی نظمی در قرآن بیداد می کنه وبرای همین لازم هست که مفسری آن را تفسیر کند و از احادیثی که درستی آن ها هیچ وقت تایید نخواهد شد استفاده کند.. با این وجود می بینیم که در احادیث هم عجیب تر از خود آیات گفته است! طریقه کتک زدن زن و دوز کتک زدن زن در احادیث بررسی شده است!
آیا وقت آن نرسیده که برای خودمون ارزش قائل باشیم؟

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)