به گزارش بازداشت به نقل از خبرنگارعرفان حلقه، جمعى از شاگردان محمدعلى طاهرى در روز یکشنبه ٣٠ خرداد ماه، ساعت ده صبح در مقابل دانشگاه هاى سراسر کشور تجمع خواهند کرد.
این تجمع در اعتراض به ادامه ى بازداشت محمد على طاهرى پس از پایان حکم ۵ ساله در ١٨ بهمن ٩۴ برگزار مى شود.4480

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)