حال، کلیدِ گذشته است
برای رازگشایی از «جزوه سبز» که یکی از اسناد مهم دهه پنجاه است، باید به ریشه‌ها برویم.
قاعده “The present is the key to the past” (حال، کلیدِ گذشته است)، تنها در زمین شناسی و «اصل یکنواختی» صدق نمی‌کند. هر «امر واقع»ی از گذشته آب می‌خورَد و گذشته پیش‌درآمد اکنون است.
پیرامون جزوه سبز که حاصلی به رنگ خون داشت، پرسش کم نیست. اما ابتدا باید به سال‌های قبل از نگارش آن – پیش از سال ۱۳۵۲ – برگردیم…
——————————————————————
در همین رابطه
گفت و شنود با اسماعیل یغمائی
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=383

گفتگو با سعید شاهسوندی
صد در صد با رژیم مرز دارم
https://www.youtube.com/watch?v=oh17ZdphCK8

گفتگوهای دیگر
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=interview

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)