056e267dc47d09b03537fdfb9d18f803

داکار، نجامنا، پاریس ـ شعبه‌ی فوق‌العاده‌ی دادگاه آفریقا روز ۳۰ مه ۲۰۱۶ در حکمی تاریخی حسین حِبری را به‌خاطر شکنجه، جنایت‌های علیه بشریت و جنایت‌های جنگی محکوم شناخت و به حبس ابد محکوم کرد. این رأی اهمیت مبارزه طولانی قربانیان و سازمان‌های پشتیبان آنها را به‌خاطر حقیقت، عدالت و غرامت به رسمیت شناخت.
حِبری به‌عنوان رهبر سرکوب طی حکومت رژیم خود در چاد از ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ و جنایت‌های مشترک به اتهام‌های شکنجه، جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت، از جمله در مورد تجاوز و بردگی، محکوم شد. همچنین او به‌عنوان مرتکب مستقیم چندین بار تجاوز به یکی از شاکیان خصوصیِ حاضر در محاکمه محکوم شد. وکلای مدافع برای اعتراض ۱۵ روز مهلت دارند.
قضات دادگاه روز پس از صدور رأی، کنفرانسی با شاکیان بهره‌مند از رأی برگزار کردند تا رویه و زمان‌بندی غرامت‌دهی به قربانیان را توضیح دهند. اموال حسین حِبری به ارزش در حدود ۶۰۰۰۰۰ دلار که دادگاه توقیف کرده، برای جبران مالی غرامت‌ها به کار خواهد رفت. ایجاد صندوقی برای قربانیان در اساسنامه‌ی تشکیل دادگاه پیش‌بینی شده ولی هنوز ایجاد نشده است. قضات دادگاه برای صدور رأی درباره‌ی اقدام‌های مربوط به غرامت‌دهی به قربانیان تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۶ فرصت دارند.

برای اطلاعات بیشتر، نگاه کنید به پرونده‌ی ویژه درباره‌ی حسین حِبری.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH)
جامعه‌ی حقوق بشر چاد (LTDH)
سازمان ملی حقوق بشر (ONDH)
گردهمایی دفاع از حقوق بشر در آفریقا (RADDHO)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)