به گزارش بازداشت به نقل از رادیو فرشته روز جمعه ٢١ خرداد ١٣٩۵ شهرام پورمنصورى به علت وخامت جسمانی به بهداری زندان انتقال داده شد .
وضعیت شهرام پور منصوری به مرحله خطر ناک رسیده است، وی از روز دوشنبه اقدام به اعتصاب خوراک نمود،در زیر برگه اعتصابش مردانی رئیس زندان نوشته:” (شهرام پور منصوری. تو مرد باش و تا مرگ برو من هم تا آخرش هستم)وی از روز چهارشنبه اعتصابش را به اعتصاب خشک تبدیل کرده .به همین خاطر حالش وخیم و در حال موت است.
لازم به یادآوری است شهرام پورمنصورى به علت عدم رسیدگی به پرونده و جلوگیری از آزادی دست به اعتصاب خوراک زده است .، این زندانی بهمراه رسول حردانی و فرهنگ پور منصوری طبق مصاحبه وکیل پرونده موسوم به ارتفاع پست می‌بایست ۵مرداد١٣٩۴ آزاد میشدند اما همچنان بصورت غیر قانونی در زندان هستند معاونت دادستان تهران در آخرین ملاقات و دیداری که با این زندانیان داشته قول مساعد برای پیگیری آزادی این زندانیان را داده بود.
گفتنى است، چهارشنبه ١٩خرداد ١٣٩۵شهرام پور منصور هم پرونده اى خالد حردانى بعلت افت فشاربه بهدارى زندان رجایى شهرنیز منتقل شده بود، شهرام پور منصورى هم پرونده اى خالد حردانى که دچار افسردگى نیز هست با افت فشار به بهدارى زندان منتقل شد.4330

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)