پیام‌هائی خوب و بد زیادی از طریق دنیای مجازی دریافت می کنم
بنا به فرصت پیش آمده به پیام‌های رسیده توجه می کنم و یا به ساده گی از کنارشان می گذرم

[امروز چند پیام از ملاصاحبهای افغان «مولوی صاحبها در افغانستان» گرفتم پیامهای جالبی نبودند، سخیف و مبتذل بدور از شعور بود….

یکیشان مرا “یک زن، ترسو، و غیره …. » خطاب کرده بود
که خوشبختانه من به این حداز شعور رسیدم که با افتخار بنویسیم
[من یک زنم‌،
مثل یک زن دارای عواطف و احساسم،
مثل یک زن در جنگ با نابرابریها حضور دارم
مثل یک زن مدافع ارزش‌هایی انسانی هستم….»

طالب دوم مرا سگ کثیف خطاب کرده بود
از این لقب هم نرجیدم
چون در سگ وفا و مهربانی ریشه دار هست.
و من دوست دارم که مثل یک سگ با وفا و مهربان انسانی زندگی کنم

اما ایشان در انتهائی پیام در اوج سخت دلی ونفرت، آرزو کرده بود که “مثل یک سگ در آتش جنهم باید بسوزید”

با بیان این حقیقت باید خون گریه کرد.

مناطقی که احترام به سگ و گربه و پرنده وجود دارد، آنجائی که محیط زیست مهم است و مردم مسئولانه حفظ محیط زیستند

احترام به انسان‌ و انسانیت را می شود در جامعه دید
جای برای حریصی و خودخواهی ها نیست به همین دلیل فراوانی نعمت هم هست.

کشتن حیوانات برخاست از خصلت‌های بی رحمانه و ریشه‌دار درجامعه است که باز تاب فرهنگ‌ و کردار حاکمان وقت در کشور است

وقتی که در یک جامعه، یک انسان سگی را با سنگ می زند و یا از آزار یک سگ لذت می برد یا از شکار یک گنجشگ برای خوردن…

بدون تردید اگر قدرت داشته باشد برای لذت، گوشت انسان را هم می خورد دست به جنایت هم می زند. تا لذت بیشتری نصب‌ خود کند این‌گونه بی رحمی را به جامعه تزریق می کنند.
به خودخواهی ها دامن زده می شود
ریا و دروغ‌پراکنی در جامعه ریشه می گیرد و فقر گسترش می یابد چون بی رحمی نسبت به حیوانات، ارزش و احترام به انسان تنزل می یابد و باعث وسعت وحشیگری در جامعه و وحشیگری جز طبیعت جامعه می شود 《جامعه را بسوی خشنونت می برد》

احترام به سگ و سایر حیوانات، احترام به خود انسان است که در پیشرفت شعور و ارزش‌هایی انسانی در جامعه موثر است

کسی که آرزویش آتش زدن یک انسان او خلافت او باورهای دیکرد می خواهد زنده‌ی چون یک سگ در آتش در بیاندازد
می توان تصور کرد که یک مجاهد، یا یک طالب یا یک حزب الله ی تا چه حد باید بی جانی مسخ شده باشند که بتواند یک سگ را آتش بزند یا دست به آزار یک سگ بزند.

در طول نزدیک به ۶۰ زندگی من هر روزه‌ مثل یک سگ در جنهم که ساخته دست اسلامهاست زندگی کردم

از وحشیگری های احزاب اسلامی در ایران و افغانستان رنج بردم، به این دو جامعه نگاه کنید از برکت دین اسلام بجز جنایت و بی رحم چیز دیگری نیست بجز جنایت، خبر دیگری برای شنیدن نیست از فروش دختران و بچه ها و هزاران درد دیگر بیانگر و جامعه برده داریست. در جهل فرو رفته. فنا شده است.
و اما! در پایان برای آن طالب مسخ شده نوشتم:
[از اینکه مرا سگ خطاب کردی خوشحالم با این افتخار که برادر دینی تو نیستم….»

هفتم ژوئن ۲۰۲۲میلادی

#شمی_صلواتی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)