گفت‌وگوی رادیو عصر جدید با مهرداد درویش پور درباره

نقش انقلاب فرهنگی در سرکوب جنبش دانشجویی و اظهارات رفسنجانی

مهرداد درویش پور

یکی از بزرگترین فجایعی که نصیب دانشجویان ایران و به ویژه جنبش دانشجویی چپ ایران شد، “انقلاب فرهنگی” جمهوری اسلامی ایران بود که افراد گوناگون از آقای سروش تا رفسنجانی درشکل بخشیدن به آن نقش داشتند. بخشی از تاریخ سازی های جناح هایی از حاکمیت که مایلند تصویر دیگری از گذشته خود ارائه دهند، با کتمان سازی نقش شان در فاجعه انقلاب فرهنگی سه و نیم دهه پیش از صورت می گیرد. یکی از این افراد آقای رفسنجانی است که جدیدا به عریانی نقش خود را در این جریان بدون ارائه هیچ سند و مدرکی انکار کرده است. با آن که من در ایران هرگز دانشجو نبودم، بدلیل پیوندهای فعالم با جنبش های اجتماعی از جمله جنبش دانشجویی، در این مقاومت در برابر “انقلاب فرهنگی” حضور داشتم. مقاومتی سه روزه در برابر هجوم به دانشگاه تهران به قصد بستن آن که در آن از لحظه آغاز تا نیمه شب روز سوم که آنجا را ترک کردیم، حضور داشتم. این تنها موردی در زندگی بود که سه شب را با بی خوابی در کنار هزاران دانشجو و فعالان بسر بردم و با دست خالی اما اراده ای مصمم در برابر اقتدار حکومت اسلامی مقاومت کردیم. تنها زمانی که خبردار شدیم حمله حکومت و امت حزب الله برای تصرف دانشگاه در صبح روز سوم قطعی است، نیمه شب آنجا را ترک کردیم. گفتگوی زیر به علل انقلاب فرهنگی در سرکوب جنبش دانشجویی و اظهارات رفسنجانی در این زمینه می پردازد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com