به گزارش گلد نیوز به نقل از صفحه شخصی فائز رضوانی :
پریشب به همراه همسرم میهمان بودم وجمع گرمى از میهمانان از هر سنی داشتیم ویک زوج مسن هم از یکى از کشورهاى جنوب خلیج فارس تشریف داشتند
صحبت به ملاقات فائزه رفسنجانى با خانم کمال آبادى کشید وبعد قضیه نجاست بهائیان که چه ها به گوش هموطنانمان فرو کرده اند وبرخى از انان چه توهماتى نسبت به بهائیان دارند
خانمى به فرزند سى وپنج ساله خود اشاره کرد وگفت این دخترم که نوزاد بود واورا پوشک میکردم روزى اورا به دوستم سپردم وبراى انجام کارى به بیرون از منزل رفتم دوستم بعدا برایم تعریف کرد که بعد از بیرون رفتن تو یکى از دوستانش که قدرى مذهبى بوده به خانه وی میرود ووقتى نوزاد را میبیند ومتوجه میشود که این بچه فلان شخص بهائىیست از دوستش میخواهد که پوشکش را باز کند ببیند این بچه دم دارد یا نه وچون با مقاومت دوستش روبرو میشود اورا متهم میکند که تو دارى حقیقت را میپوشانى.ایشان هم ناچار میشود که پوشک بچه را باز کند تا او ببیند که این نوزاد بهائى دم ندارد

داستان که به اینجا رسید وهمه ما از تعجب نزدیک بود شاخ در بیاوریم ان فرد مسن که از خارج آمده بودگفت متاسفانه این توهمات را در ذهن مردم ما ایجاد کرده اند که بهائیان را عجیب وغریب وترسناک جلوه بدهند که کسى به طرف بهائیان نیاید
بعد گفت مادر بزرگ من به جمع مهمانى از خانمهاى کوچه شان در یکى از محلات مرکزى قدیم طهران میرود به محض ورود متوجه میشود که چند نفر پچ پچ میکنند ومیشنود که یکى به دیگرى میگوید این زن بهائى دم دارد
مادر بزرگ هم طاقت نمیاورد وهمانجا دامن خودرا بالا میزند وبه حضار میگوید اى خانمها تورا به خدا ببینید من دم دارم ؟صاحبخانه که متوجه این حرکت میشود به مادر بزرگ که نامش سلطان خانم بوده میگوید آخر این چه کارى بود که کردى اوهم جواب میدهد موقع ورود شنیدم که برخى خانمها میگویند این زن که بهائیست دم دارد منهم دیدم که این حرف انها یک توهین زشت به من میباشد دامنم را بالا زدم که به آنها نشان بدهم که اشتباه میکنند ونباید حرفهاى شیاطین ملبس به علم را گوش کنند وپیروى از ارباب غرض نمایند
جمیع ما از این سخنان هم غرق تعجب شدیم وهم حزن از اینهمه نابالغى و از این سخنان بقدرى خندیدیم که نزدیک بود غش کنیم.11062

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)