من دیگر تحمل بعضی چیزهای خاص در زندگی را ندارم ! نه بخاطر اینکه مغرور و خودخواه شده ام، بلکه به دلیل خیلی ساده به یک جایی رسیده ام که وقت خودم را برای چیزی که نمی پسندم و ناراضی هستم و یا برایم دردناک است، هدر ندهم.
من دیگر تحمل هر نوع از بدبینی و خواسته های دیگران و انتقادات غلوآمیز آنها را ندارم.
من دیگر این میل درونی خود را از دست داده ام که مورد توجه کسانی باشم که مرا نمی خواهند، یا کسانی را دوست داشته باشم که مرا دوست ندارند و حتا به کسانی لبخند بزنم که جواب لبخند مرا با خنده نمی دهند.
من دیگر برای چند دقیقه هم کسانی را که دروغ می گویند و دست به دغلکاری می زنند را تحمل نخواهم کرد.
من مصمم هستم با کسانی که مزور و ریا کار هستند و یا نا صادق و کوته بین دیگر همزیستی نداشته باشم.
من نه انسان آنچنانی همه چیزدان و نه آن دانشگاهی خودخواه و مغرور را تحمل نخواهم کرد.
من هیچگاه نیز به تشویق و تمجید دیگران عادت نخواهم کرد. من از پرداختن به اختلافات و مقایسه کردن ها متنفرم.
من به یک دنیای متفاوت و پر از تضاد معتقدم؛
و به همین خاطر هم از انسانهای خیره سر و انعطاف ناپذیر دوری می کنم.
من در دوستی هایم، کمبود وفاداری و یا بی مهری و خیانت را دوست نخواهم داشت.
با انسان هایی که مشوق دیگران نیستند و هیچگاه دهان به تمجید کسی باز نمی کنند نیز سر سازگاری ندارم؛ و اینکه
غلو کردن دیگران هم برایم خسته کننده است.
نمی توانم بپذیرم کسانی هستند که حیوانات را دوست ندارند.
ودر صدر همه اینها تحمل کسانی را ندارم که تحمل این خواسته های مرا ندارند.

 

Meryl Streep

“Ich habe keine Geduld mehr für bestimmte Dinge.

Nicht weil ich arrogant geworden bin, sondern einfach nur, weil ich einen Punkt in meinem Leben erreicht habe, an dem ich keine Zeit mehr mit dem, was mir missfällt oder mir wehtut, verschwenden will.

Ich habe keine Geduld mehr für Zynismus, für übertriebene Kritik und Forderungen jeder Art.

Ich hab den Willen verloren, denen zu gefallen, die mich nicht mögen, die zu lieben die mich nicht lieben und die anzulächeln, die mich nicht anlachen wollen.

Ich verschwende keine einzige Minute mehr an die, die lügen und manipulieren. Ich habe mich entschlossen nicht mehr mit Verstellung, Heuchelei, Unehrlichkeit und billigem Lob zu koexistieren.

Ich toleriere weder selektive Gelehrsamkeit noch akademische Arroganz.

Ich werde mich auch nie an den so beliebten Klatsch gewöhnen.

Ich hasse Konflikte und Vergleiche.

Ich glaube an eine Welt der Gegensätze und darum vermeide ich Menschen mit starren und unflexiblen Persönlichkeiten.

In Freundschaften mag ich Mangel an Loyalität und Verrat nicht. Ich komme nicht klar mit solchen, die keine Komplimente oder ein Wort der Ermutigung geben können.

Übertreibungen langweilen mich und ich habe Schwierigkeiten Menschen zu akzeptieren die keine Tiere mögen.

Und obendrein habe ich keine Geduld für alle, die meine Geduld nicht verdienen.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)