به گزارش بازداشت به نقل از خبرنگار عرفان حلقه، جمعی از شاگردان محمدعلی طاهری، روز یکشنبه، ۱۶ خرداد ماه، در اعتراض به بازداشت غیر قانونی او جنب بازداشتگاه اوین تجمع کردند.
بنا بر این گزارش، محل این تجمع ابتدا جنب دانشگاه تهران اعلام شده بود که با حضور پر تعداد نیروهای امنیتی، معترضین محل تجمع را به جنب بازداشتگاه اوین تغییر دادند.
گفتنی است محمدعلی طاهری با وجود اتمام حکم پنج ساله، چهار ماه است به صورت غیر قانونی در بازداشت به سر می برد و معترضین خواهان ازادی فوری و بی قید و شرط او هستند.4216

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)