به گزارش بازداشت به نقل از پایگاه خبری خانواده بهنام ابراهیم زاده وی به مناسبت زادروز تولد فرزندش نامه ای نگاشته که در زیر می خوانید :

روز خواهم آمد و پیامی خواهم آورد. برای ٢۵ خرداد تولد تو نیمای عزیزم. تغییر و فرایندی که در زندگی هر فرد و یا جمعی دائما در حال ظهور و بروز است و با گذشت زمان در تمام زندگی به صورت مدام دچار تحول میشود و آرزوهای کودکانه جای خود را به مسئولیت های بزرگ منشانه میدهد.. در این فرایند فقط جای آدمهای جدید و قدزم است که مدام دچار تحول میشود. پس از گذر از احوال کودکی و جوانی و پذیرش مسئولیت خانوادگی ،آرزوهای انسان را کاملا دگرگون میکند. در صورت نبود و تزلزل هر کدام از این دو تکیه گاه زندگی بصورت جبران ناپذیری دچار خلل میگردد. نیمای عزیز ٢۵ خرداد روز خاطر انگیز سالروز تولدت نزدیک است. سالهاست که از نعمت دیدن و در آغوش کشیدنت محروم شده ام و این محرومیت را بخاطر دفاع از حقوق کارگران، حقوق کودکان کار و خیابان و بشریت تحمل کرده ام. ولی آنچه برایم درد آور است اینست که بزرگ شدن و کودکی ات را ندیده ام.
نیمای عزیز شاید نتوانسته ام به تمام آرزوهایت جامعه عمل بپوشانم و علیرغم تمام این سالها نتوانسته ام به این مشکلات عادت کنم.
امیدوارم روزی نه چندان دور با یک هدیه کوچک اما پر ارزش فرزندی را در آغوش بگیرم که در این سالهای سخت با تمام مشکلات ریز و دشتش لبخند رضایت را بر لب های من و مادر فداکار و صبورش مهمان کند.
تولد مبارک نیمای با اقتدار روزهای سخت
پدرت بهنام ابراهیم زاده، زندان رجایی شهر، بند ٢ دارالقران
خرداد ٩۵4211

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)