به گزارش بازداشت به نقل از سلحشور آزادی علی معزی و امیر امیرقلی طی نامه ای ، در حمایت از جعفر عظیم زاده اعلام اعتصاب غذا نمودند.

نامه علی معزی و امیر امیرقلی و اعلام اعتصاب غذا در حمایت از جعفر عظیم زاده :

سی و هفت روز از اعتصاب‌غذای خطیر آقای جعفر عظیم‌زاده می‌گذرد.وخامت وضعیت جسمانی و شرایط خطیر او رسیدگی فوری به وضعیت ایشان را ایجاب می‌کند.
ضمن تأکید بر مطالباتشان از قبیل منع اتهامات امنیتی در اعلام حمایت و همبستگی با ایشان از روز یکشنبه ۱۶ خرداد به مدت ۲ روز در اعتصاب‌غذا خواهیم بود.

علی معزی – علی امیر قلی
زندان اوین ۱۵خرداد ۱۳۹۵.4199

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)