زندگی‌ سیاسی گریبان ما را گرفته است

در سیسیتم و جامعه‌ا‌ی که از بد تولد تا بلوغ جنسی‌ / ازدواج / تحصیل حتی مذهب
همه و همه با سیاست گره خرده است
هر حرکتی‌ در راه آزاد بودن به سیاست راه پیدا می‌کند
حکومت جمهوری اسلامی که نوع حکومت و ایدئولوژی آن اپرتای مذهبی‌ و جنسیتی است
که توضیح این ایدئولژی خود وقت گیر و از حوصله این مقاله خارج است
در نتیجه کوچکترین حرکتی‌ منجر به نابودی میشود
نمونه‌های آن فراوانند
بعضی‌ سر شناس بعضی‌ گمنامند
و در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی صبح را شب و شب را صبح میکنند
اما به عنوان نمونه خانم نسرین ستوده وکیل دادگستری در بند
در زندان اوین به جرم این که اول زن است و دوّم تن به خفت نداده زندانی است
به تازگی مادر خود را از دست داده است
نگرنده مقاله تسلیت فراوان را برای خانم ستوده می‌فرستد
و آرزوی صبر می‌کند
اما بخوانید از فعالیت‌های خانم ستوده
در تفهیم اتهام خانم ستوده در بیداد گاه‌های رژیم که بیشتر به خیمه شب بازی‌ معروف است
آمده است که
رعایت نکردن حجاب اسلامی و عضویت در کانون دفاع از حقوق بشر
که هر دو آن تهدید علیه امنیت ملی‌ است
و حکم ایشان تحمل ۶ سال حبس بر نظر رای دادگاه تجدید نظر و ۲۰ سال ممنوعیت کار نکردن می‌باشد
خانم ستوده که به تازگی برنده جایزه حقوق بشری ساخاروف شده
حق ملاقات ندارد و برای دختر کوچک هزاران محدودیت ایجاد کرده آمد
این حکومت مرتجع که حتی اجازه شرکت در مراسم ختم مادر خود را آزادانه نداده
بلکه با دستبند و مامور آن هم چند ساعت شرکت می‌کند
حال سوال اینجاست که این وکیل که یک انسان آزادی خواه است
فقط به دلیل عضویت در کانون حقوق بشر محکوم بشود؟
کانونی که جز فعالیت‌های دفاع از زندانیانی که توانایی پرداخت حقال وکل خود نیستن کار دیگر نمی‌کرده
چندی پیش یکی‌ از نمایندگان مجلس فرمایشی رژیم
در جریان مرگ ساتر بهشتی‌ گفت که
هر رژیمی مخالف و زندانی سیاسی دارد و احترام با آن برخورد می‌کند
چگونه است که زندانیان سیاسی عمودی میروند افقی بر میگردند؟
در جواب این نماینده میگویم که
حتی رژیم اپارتی آفریقای جنوبی با ننسن ماندلا این کار را نکرده
ولی‌ رژیم کثیف و تروریستی جمهوری اسلامی
با زندانی مثل خانم ستوده این رفتار را می‌کند و اجازه شرکت در مراسم
ختم مادرشان را نمیدهد
واقعا وقاحت در این رژیم از معنی‌ گذشته است
شرم بر شما

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)