ای بانگ نای خوش سمر
در بانگ تو طعم شکر
آید مرا شام و سحر
از بانگ تو بوی وفا
مولوی

——————————————————————————————-
در همین رابطه
گفت و شنود با اسماعیل یغمائی
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=383

گفتگوهای دیگر
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=interview

در مورد صحبت‌های آقای پرویز معتمد
مسئول سابق تیم‌های تعقیب و مراقبت و شنود ساواک
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=397

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)