این‌جا از پنجاه و هفت تا شصت و هشت فقط ۱۸ دقیقه و۳۰ ثانیه طول می‌کشد. این «فیلم» چه می‌گوید؟ مرور می‌کند. تاریخ می‌خواند. کدام تاریخ؟ نه گذشته‌های از یادرفته که همین اواخر، هم‌سنِ حالای ما، بربادرفته‌ها. کجا بایدش خواند؟ نه در این‌جا نه در آن‌جا نه در کتاب و روزنامه و مجلّه و مدرسه، نه در رسانه‌های آزاد و بسته، نه، در دیوار، تنها بر دیوار بایدش جست. در دیوار بایدش خواند.
۱۸ دقیقه و ۳۰ ثانیه تاب آوردن. در دیوار رفتن. دیوار خوانی کردن. تاریخِ نانوشته‌ی ما را به خاطر آوردن.
چه بر دیوار نوشته اند؟ ما را بر دیوار نوشته‌اند.

پ.ن: هنگام تماشا، هدفون پیشنهاد می‌شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)