در بخش پیش در بررسی مهم‌ترین وقایع قرن نوزدهم میلادی(از ۱۸۳۰ تا ۱۸۴۰)؛ بعد از مروری کوتاه به پیش‌زمینه‌های انقلاب کبیر فرانسه، از جمله به موارد زیر اشاره نمودم:
تصرف الجزایر توسط فرانسه،
هگل که تاریخ‌گرایی و ایده‌آلیسم او انقلاب عظیمی در فلسفهٔ اروپا به وجود آورد،
گوته و اثر جاودانه‌اش فاوست،
برامس؛ و رقص‌های مجار،
اختراع ماشین درو که ازجمله پیامدهایش؛ برداشت بیشتر محصول بود،
نبرد آلامو؛ و ضمیمه‌شدن تگزاس به آمریکا،
عصر ویکتوریا که همزمان با به‌اوج‌رسیدن گسترهٔ مستعمرات انگلستان در سطح جهان بود،
انتشار کتاب اولیور توئیست، و –
جنگ تریاک در چین

در قسمت پیش فراموش کردم به اعدام قائم مقام فراهانی اشاره کنم. بعد از توضیح آن به مهمترین رویدادهای قرن نوزدهم(از ۱۸۴۰ تا ۱۸۵۰) می‌پردازم.

ادامه مقاله در آدرس زیر:

http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=396

در همین زمینه
تاریخ جهان دادگاه جهان است
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=history
بخش‌های دیگر«تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک»
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=otherm

تابلوی زیبای ویدئو؛ کار زنده باد پرویز کلانتری، از نقاشانِ مطرح نوگرای ایران است.
آهنگ آغاز و پایان ویدئو از میکیس تئودوراکیس و فیلم حکومت نظامی State Of Siege است.

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)