به تازگي ساخت و سازهايي در حریم دریاچه زيباي گهر و در فاصله چند متریِ حريم درياچه صورت مي‌گيرد.اين درحاليست كه هجوم گردشگران محلي ،ملي و بين المللي و معضل عدم مديريت زباله ها نفس نگين فيروزه اي اشترانكوه را گرفته است گهر شامل ۲ بخش به نام‌های گهر بزرگ (کله گهر) و گهر کوچک (کره گهر) می‌باشد. دریاچه گهر بزرگ حدود ۱۷۰۰ متر درازا و ۴۰۰ تا ۸۰۰ متر پهنا و ۴ تا ۲۸ متر ژرفا و۲۳۵۰ مترارتفاع دارد.

wd
گويا احداث كنندگان در حال برپايي دو سوئیت هستند که این كار باعث نارحتي دوست‌داران طبیعت شده است.
شنيده مي‌شود متولی این امر اداره محیط زیست بوده که با انجام کاری غیرکارشناسی و غیراصولی و بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی و رعایت اصول اقدام به ساخت و ساز در حریم دریاچه گهر كرده است.
این اقدام سبب واكنش شدید تشکل‌های مردمی، اساتید دانشگاه، کوه‌نوردان و دوست‌داران طبیعت دورودواليگودرز شده و باعث شد طي چند روز اخیر با مراجعه به فرمانداری دورود، مراتب اعتراض خود را نسبت به این عمل ابراز دارند.
خوشبختانه با پی‌گیری ماشاء‌الله نعمتي فرماندار دورود عملیات ساخت و ساز موقتاً متوقف شده تا این پروژه مورد بررسی مجدد قرار گیرد!.شايسته است محيط زيست دولت تدبيرو اميد به اندك درياچه هاي باقي مانده كشور نگاه راهبردي داشته باشد تاناچارنباشد ماننددرياچه اروميه بدنبال احيا آنها باشدانجمن حاميان سبزجوان و كانون پارس فرهنگ در اقداماتي مراتب اعتراض خودرا اعلام مي نمايدشايان ذكر است مداخلات غيرمديريت شده در زيست بوم آبشارآب سفيد اليگودرز نيز اين زيست بوم را درمعرض خطر قرار داده است.

w

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)