«نظام فاسد شیطان»
انگل زندگی ایرانی
مجتبی خامنه ای دانی
فاسدی و انگل و مکار
جانی و قاتلی ودونی
لایق رهبری نه تویی
منشاء ظلم و فساد تویی
میرود چون علی گدای حسود
دور از قدرت و مقام تویی
ای حسن گدای شیطانی
نه فریدون تویی؛ نه روحانی
به خیالت به مکر و خدعه و ظلم
و به سرقت ز خلق می مانی
ای نظام دو روی بس فاسد
ای که شیطان تو راست خود قائد
نه به ظلم و به قتل و نه به ترور
نه فساد تو مانی ای حاسد
مهندس شاهین میر محمد حسینی
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب:
http://mirhosseini.weebly.com
https://www.tribunezamaneh.com/archives/96430
Facebook: Shahin Mir M. Hosseini
مرگ بر ضحاک زمان؛ دزد کثیف و جنایتکار و جرثومه کثافت و فساد خامنه ای و پسر دزد و جانی و نالایق و انگلش مجتبی خامنه ای؛ مرگ بر روحانی و رفسنجانی جنایتکاران فاسد
نابود باد نظام خائن و وابسته شدهء ترور و شکنجه و زندان و ظلم و ستم و شانتاژ و فشار و فساد و غارتگری و دزدی و فریب و دروغ و اعدام
دولت کثیف بی ناموس و ناکارآمد؛ رانتخوار و خائن و مردم فریب روحانی شایسته و لایق دور دومی نیست؛ دیگران را آگاه کنیم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)