گواهینامه و احراز هویت

وقتی از سایتی بازدید میکنید که آدرس آن با https شروع شده یعنی ارتباطتان با آن سایت به صورت رمز شده است.  قبل از اینکه ارتباط رمز شده شروع شود، وب سایت خودش را با گواهینامه به مرورگر (در اینجا فایرفاکس) معرفی می کند.

در حقیقت گواهینامه به فایرفاکس کمک میکند تا تشخیص دهد این همان وب سایتی است که کاربر درخواستش را داده است.  اگر هر گونه مشکلی در این قسمت وجود داشته باشد، شما خطای This Connection Is Untrusted را می بینید.

در مواجه با خطای "This Connection is Untrusted" چه کاری انجام دهیم؟

دیدن این پیغام صرفا به این معنی نیست که این وب سایت قصد فریبتان را دارد تا باور کنید یک وب سایت دیگری است،  به این معناست  که فایرفاکس نمی تواند گواهی سایت را تایید کند، و باید دقت کنید.

عوامل متعددی وجود دارد که فایرفاکس گواهی یک سایت را رد میکند، برخی از این موارد را در زیر بررسی می کنیم.

این مطلب را به صورت کامل در لینک زیر بخوانید:

چرا در بازدید از برخی سایت ها خطای “This Connection Is Untrusted” را دریافت می کنیم؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)