«تکنولوژی سری اطلاعاتی آمریکایی؛ سحر و جادو و قدرت خدایی نظام شیعی ایران است»
وزارت تروریستی اطلاعات و وزیر احمق دزد و فاسد؛ جنایتکار زبون و تروریست همکار محمد جواد خائن کثیف آن محمود علوی که برایش تصمیم میگیرند (و به شکنجه زنان و خانواده های مخالفان به خواست و دستور خامنه ای انگل جانی نالایق زبون و روحانی انگل تروریست ناشایسته زبون مفتخر است)؛ جنایت تروریستی سازمان یافته بر علیه اینجانب مهندس شاهین میر محمد حسینی در هلند را بسیار شدت داده و در حال سوء استفاده شدید از تکنولوژی سری اطلاعاتی شکنجه و کنترل الکترونیک با ارسال امواج و سیگنالها از راه دور به میکروچیپ ایمپلنتها (فرستنده – گیرنده های بسیار ریز) کار گذاشته در مغز اینجانب که توسط وزارت تروریستی اطلاعات کار گذاشته شده اند میباشد و از آنجا که از طریق این تکنولوژی کنترل ذهن و مغز و بدن با ارسال امواج خاص از راه دور میتوان برخی از امواج و سیگنالهای خاص با اثرات خاص را ارسال کرد (توضیحات در لینک زیر)؛ و همچنین میتوان افکار و احساسات فرد دارای میکروچیپ ایمپلنت در مغز را درک نموده و متوجه شد؛ از کشورهای ثروتمند عربی اشخاص و مقامات بلند پایه را متصل مینمایند و با فریب و دروغهای بسیار میگویند که این تکنولوژی آمریکایی – اروپایی ساخت ایران است و یا بویژه در بسیاری موارد اینکه به افراد ثروتمند کشورهای عربی با فریب میگویند این تکنولوژی سری اطلاعاتی سحر و جادو و قدرت خدایی نظام شیعی ایران است و با ایجاد ترور و ترس با دریافت پولهای بسیار کلان چندین میلیون دلاری تا چند میلیارد دلاری از مقامات و افراد ثروتمند کشورهای عربستان سعودی؛ قطر؛ کویت؛ بحرین؛ عمان؛ و کشور بسیار ثروتمند برونئی با حیله و فریب و دروغهای بسی شیطانی با کلاهبرداری پول دریافت کرده اند و حتی از آنان میخواهند که شیعه شوند!! علی گدا حقیر خامنه ای جرثومه فساد و منشاء زبون فساد و جنایت و پسر نالایق و ناشایسته دزد و جانی و فاسد و دشمن مردم و حقیر و ضعیف و انگلش مجتبی خامنه ای و دولت تروریستی گدای حسود دروغگوی منافق انگل حسن روحانی (حسن شیطانی) و وزیر خارجه نژادپرست؛ بی شخصیت دروغگو و سازمان دهنده این جنایت و کلاهبرداری سازمان یافته اش محمد جواد خائن کثیف (ظریف) در این کلاهبرداری غیر انسانی و نژادپرستانه کاملا سهم اصلی را دارند. برای جلوگیری از این سوء استفاده های تروریستهای کثیف و نظام گدایان میلیاردر دزد و جنایتکار در ایران لطفا” حتما اطلاع رسانی و بازنشر نمایید.
لینک توضیحات بسیار مهم:
http://mirhosseini.weebly.com
www.shahinmirmoh.blog.com
https://www.tribunezamaneh.com/archives/96430

آزاد و پاینده ایران
مهندس شاهین میر محمد حسینی
کاندیدای مقام اول آینده در ایران (بویژه بر اساس توانایی های خاص و رویاهای صادقه فراوان)