در قسمت پیش؛ ضمن شرح وقایع قرن هجدهم میلادی و آنچه بین سال‌های ۱۷۵۰ تا ۱۷۷۰ گذشت، ازجمله به موارد زیر اشاره نمودم:
• عصر یخبندان کوچک
• بنجامین فرانکلین و قدرت برق
• جان آدامز و نامه‌اش‌ به توماس جفرسون
• زلزله مهیب سال ۱۷۵۵ در لیسبون
• مرگ منتسکیو
• بلندترین مجسمه‌ی چوبی بوداسَف(بیداروجود)
• جنگ هفت ساله قدرت‌های بزرگ بین سال‌های ۱۷۵۶ تا ۱۷۶۳
• نبرد پلاسی و سیاه چاله کلکته
• ادموند هالی و ستاره‌های دنباله‌دار
• جنگ کِبِک و نوول فرانس
• قتل نادرشاه افشار و روی‌کار‌آمدن کریمخان زند
• ژان ژاک روسو و کتاب قرارداد اجتماعی
• انقلاب آمریکا
• هلند نو؛ یا استرالیا، و –
• انقلاب صنعتی
در این بخش یه مهم‌ترین وقایع از ۱۷۷۰ تا پایان قرن هجدهم؛ بویژه انقلاب کبیر فرانسه می‌پردازم که با تأسیس جمهوری و اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند مسیر تاریخ اروپا را دگرگون کرد و حقوق را به مسئله اساسی بشر تبدیل نمود. با این توضیح که شرح تمام و کمال رویدادها در این مختصر نمی‌گنجد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقاله مربوط به این بحث(با چکیده انگلیسی+عکسها) در آدرس زیر است:
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=389
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در همین زمینه
تاریخ جهان دادگاه جهان است
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=history
بخش‌های دیگر«تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک»
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=otherm


سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)