-در اینجا راهی کاربردی برای رهایی امید کوکبی از زندان با کمک استادهای آزاده و ناوابسته دانشگاهای درون کشور که سره را از ناسره می توانند بازشناسند و مانند استادهای بسیجی و وابسته ، خودشان را به خواب نزده اند پیشنهاد می کنم تا امید کوکبی با یاری آنها آزاد گردد.
۵  – ..طبق اظهارات سعید خلیلی وکیل امید کوکبی، هر سه استدلال دیوان عالی کشور اعم از جرم نبودن فعل انتسابی به موکل، دسترسی نداشتن وی به هرگونه سند و مدرک محرمانه و طبقه بندی شده و نهایتا فقدان هرگونه دلیل قانونی و محکمه پسندی در پرونده علیه او، دلالت قاطع بر بی پایه و اساس بودن استنادات دادگاه و غلط بودن حکم محکومیت موکلش است و این بالاترین سند بر اثبات بیگناهی آقای امید کوکبی است. سندی که او به آن اشاره میکند، رای دیوان عالی کشور است که بر اساس آن دادگاه تجدید نظر باید پرونده او را بار دیگر بررسی کند.(*)
 ۴- …کوکبی نیازمند جراحی فوری نفروکتومی یا برداشت کامل کلیه به همراه تومور بدخیم کلیوی است که باید هر چه زود‌تر صورت پذیرد و هرگونه تعلل می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به بار آورد- …اگرچه دیوانعالی کشور در رای صادره خود در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۹۳ جرم انتسابی را فاقد مستندات کافی دانسته بود، اما در هر صورت این حکم در شعبه هم‌عرض (شعبه ۵۴) بدون التفات به مفاد رای دیوان، ابرام شد
.- … یک نابغه فیزیک و تنها جوان ایرانی دارای دکترای فیزیک لیزر در کشور است در کمال تعجب نمی دانیم چه دست هایی تاکنون مانع تحقق این همه راه های برای آزادی ایشان شده است (**)…
دنباله در ” ایران ، ایرانستان شد” .
چگونه ۱۰ استاد دانشگاه ، می توانند امیدکوکبی را از زندان بیرون بیاورند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)