پرونده ی آرش صادقی، گلرخ ایرایی، نوید کامران و بهنام موسیوند، چهار فعال مدنی، به اجرای احکم دادسرای مقدس واقع در زندان اوین ارجاع شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حکم صادره از سوی شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پورعرب برای آرش صادقی و گلرخ ایرایی به ترتیب ۱۹ سال و ۶ سال حبس تأیید و برای بهنام موسیوند و نوید کامران به ترتیب، سه سال حبس تعزیری و یک سال حبس تعزیری تعیین و به اجرای احکم دادسرای مقدس واقع در زندان اوین جهت اجرای حکم ارسال گشت.

دادگاه این فعالین مدنی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ریاست قاضی پورعرب روز سه شنبه اول دی‌ماه برگزار شد.

لازم به ذکر است این فعالین مدنی در مرحله بدوی، از سوی شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، طی حکمی که ۳۱ مردادماه ابلاغ شد، آرش صادقی به نوزده سال حبس، گلرخ ابراهیمی به شش سال حبس و نوید کامران و بهنام موسیوند نیز هرکدام به ۱۸ ماه حبس محکوم‌شدند.

آرش صادقی، گلرخ ابراهیمی، نوید کامران و بهنام موسیوند آخرین بار پانزدهم شهریورماه سال ۱۳۹۳ در محل کار بازداشت و پس از مدتی با تبدیل قرار بازداشت آزاد شدند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)