در خبر آبان ماه ۱۳۹۴ بر اساس محاسبات صورت گرفته از روی سرور مرکزی تلگرام تعداد کاربران ایرانی ۲۳ میلیون شمارش شد. اما امروز بیش از ۴۵ میلیون کاربر ایرانی روی تلگرام داریم!

به گزارش خبرآنلاین، در آن خبر تأیید شد که از ۶۲ میلیون کاربر فعال تلگرام بیش از ۳۸ درصد مربوط به کاربران ایرانی است که با یک محاسبه سرانگشتی به رقم ۲۳ میلیون رسیدیم.

اما امروز با تأیید خبر افزایش تعداد کاربران فعال ماهانه تلگرام به ۱۰۰ میلیون از سوی مدیران تلگرام و تأیید هفته گذشته دوروف مبنی بر حضور ۲۰ میلیون کاربر فعال ایرانی، ما را بر آن داشت تا سری به آمار رسمی بر اساس تعداد مراجعات به سرورهای تلگرام زده تا آمار جدید به دست آید که درنهایت تعجب مشاهده شد بیش از ۴۵.۸ درصد از ترافیک کاربران تلگرام روی سرور اصلی تلگرام یعنی آی پی شماره ۱۴۹.۱۵۴.۱۶۷.۹۹ ایرانی هستند.

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-04-16 07:47:58Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

سرور تلگرام دات اورگ که سرور اصلی محسوب می‌شود در ایران در رده هفدهمین سایت برتر قرارگرفته که در مقایسه با رقم ۶۰۰۰ سال گذشته رتبه جدید برای خود رکوردی بی‌نظیر محسوب می‌شود.

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-04-16 07:49:08Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

از سوی دیگر دیده‌شده است که برخی به‌اشتباه سرور Telegram.me را سرور اصلی تلگرام فرض کرده و تعداد کاربران ایرانی را بیش از ۶۰ الی ۷۰ میلیون عنوان کرده‌اند که این رقم کاملاً اشتباه است چراکه اگر فرض آن‌ها پذیرفته شود به دلیل اینکه ۸۱.۱ درصد از ترافیک آن مربوط به ایرانی‌هاست{شکل زیر} بنابراین باید امروز بیش از ۸۱ میلیون از ۱۰۰ میلیون کاربر تلگرام، ایرانی باشند!! و با توجه به جمعیت کل کشور (با همه موبایل به دستان و نوزادان و …) این رقم غیرمنطقی است.

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-04-16 07:50:10Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

گفتنی است سرور telegram.me مربوط به ترافیک کانال‌های تلگرام است که از ژوئن سال گذشته فعال‌شده و جدول زیر این موضوع را ثابت می‌کند که کاربران ایرانی ۸۱ درصد از ترافیک کانال‌ها را در اختیار خود دارد و در الکسا نیز شانزدهم ایران است.{و نه ترافیک کل اپلیکیشن تلگرام}

از سوی دیگر سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا دوروف مدیر تلگرام تعداد کاربران ایرانی را ۲۰ میلیون اعلام کرده و رقم واقعی آن را نمی‌گوید؟ در پاسخ باید گفت یا رقم ۱۰۰ میلیون کاربر ماهانه وی اشتباه است یا وی به دلایل تجاری از گفتن رقم واقعی کاربران ایرانی طفره می‌رود.

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-04-16 07:50:49Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)