تفخیذ درلغت از فخذ به معناى (ران)گرفته شده است و در اصطلاح به استمتاع جنسى از ران دیگرى مانند مالیدن آلت تناسلى به آن اطلاق می‌گردد.ازت فخیذ درباب حدود سخن گفته شده است و در قانون مجازات اسلامى در باب حدود ماده ٢٣۵قانون مجازات اسلامى به تعریف آن پرداخته شده است و در مواد ٢٣۶ و٢٣٧مجازات آن را معین کرده است.نتیجه اولیه اى که از این بررسى گرفته می شود این است که تفخیذ از حدود است یعنی از جمله حقوق الله است بدین معنا که این مجازات از طرف قاضی شرع تعیین نشده است بلکه از آغاز اسلام این جرم شناخته شده و براى آن مجازات تعیین شده است.
خمینی
آن چه که در بالا بررسى شد از بدیهیات است،آن چه که در این باره باعث شگفتی است و جاى بررسى و تحقیق دارد این است که امام خمینى در جلد دوم کتاب تحریر الوسیله نوشته است که:سائرالاستمتاعات کاللمس بالشهوه و الضّم والتفخیذ فلابأس بها حتی فی الرضیعه؛دیگراستمتاعات جنسى از صغیره و حتى شیرخوار مانند لمس از روى شهوت و درآغوش گرفتن و تفخیذ جایز است. یعنی امام خمینى تفخیذ آن هم در مورد کودک شیرخواره را جایز دانسته است در صورتیکه همانطور در بالا گفته شد تفخیذ از جمله حدود است!!!!!خمینی خلاف سخن قانون که از فقه اسلامى گرفته شده و خود مدعی جامع الشرائط بودن دراین زمینه است،بیان کرده است.
فراتر ازآن چه که بیان شد به این می توان رسید که فتواى خمینى با تعریفى که ازکودک آزارى و کودک آزارى جنسى شده است یکسان است زیرا کودک آزارى وکودک آزاری جنسى چنین تعریف شده هرگونه رفتار یا کوتاهى در انجام عملى که سلامت جسمى،روانى و رشد کودک را به مخاطره اندازد.
انواع کودک آزارى عبارتنداز:جنسى،جسمى،غفلت،عاطفى
کودک آزارى جنسى چنین بیان شده که:هرگونه عمل جنسى بین یک بزرگسال و یک کودک با نیت لذت جنسى.
که مالش،لمس یابوسیدن دستگاه تناسلى کودک در دایره این تعریف قرار می گردد.
پس منظور این است که این فتوا کودک آزارى آن هم از نوع جنسى را جایز شمرده است.
در ایران درباره این فتوا کم سخن گفته شده است سبب این کار چیست؟!شاید دلیل این است که خمینی در ایران نمونه یک مجتهد جامع الشرایط است!!!!ولی آیا این صحیح است؟!باید گفت:خیر؛زیرا فتوای ایشان مصداق بارزی از کودک آزاری جنسى است.بلکه سخن و فتواى ایشان حتى مخالف خود قانون مجازات إسلامی است و حتی فراتر از آن جایز شمردن کودک آزاری جنسى است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com