تفخيذ درلغت از فخذ به معناى (ران)گرفته شده است و در اصطلاح به استمتاع جنسى از ران ديگرى مانند ماليدن آلت تناسلى به آن اطلاق مي‌گردد.ازت فخيذ درباب حدود سخن گفته شده است و در قانون مجازات اسلامى در باب حدود ماده ٢٣٥قانون مجازات اسلامى به تعريف آن پرداخته شده است و در مواد ٢٣٦ و٢٣٧مجازات آن را معين كرده است.نتيجه اوليه اى كه از اين بررسى گرفته مي شود اين است كه تفخيذ از حدود است يعني از جمله حقوق الله است بدين معنا كه اين مجازات از طرف قاضي شرع تعيين نشده است بلكه از آغاز اسلام اين جرم شناخته شده و براى آن مجازات تعيين شده است.
خمینی
آن چه كه در بالا بررسى شد از بديهيات است،آن چه كه در اين باره باعث شگفتي است و جاى بررسى و تحقيق دارد اين است كه امام خمينى در جلد دوم كتاب تحرير الوسيله نوشته است كه:سائرالاستمتاعات كاللمس بالشهوه و الضّم والتفخيذ فلابأس بها حتي في الرضيعه؛ديگراستمتاعات جنسى از صغيره و حتى شيرخوار مانند لمس از روى شهوت و درآغوش گرفتن و تفخيذ جايز است. يعني امام خمينى تفخيذ آن هم در مورد كودك شيرخواره را جايز دانسته است در صورتيكه همانطور در بالا گفته شد تفخيذ از جمله حدود است!!!!!خميني خلاف سخن قانون كه از فقه اسلامى گرفته شده و خود مدعي جامع الشرائط بودن دراين زمينه است،بيان كرده است.
فراتر ازآن چه كه بيان شد به اين مي توان رسيد كه فتواى خمينى با تعريفى كه ازكودك آزارى و كودك آزارى جنسى شده است يكسان است زيرا كودك آزارى وكودك آزاري جنسى چنين تعريف شده هرگونه رفتار يا كوتاهى در انجام عملى كه سلامت جسمى،روانى و رشد كودك را به مخاطره اندازد.
انواع كودك آزارى عبارتنداز:جنسى،جسمى،غفلت،عاطفى
كودك آزارى جنسى چنين بيان شده كه:هرگونه عمل جنسى بين يك بزرگسال و يك كودك با نيت لذت جنسى.
كه مالش،لمس يابوسيدن دستگاه تناسلى كودك در دايره اين تعريف قرار مي گردد.
پس منظور اين است كه اين فتوا كودك آزارى آن هم از نوع جنسى را جايز شمرده است.
در ايران درباره اين فتوا كم سخن گفته شده است سبب اين كار چيست؟!شايد دليل اين است كه خميني در ايران نمونه يك مجتهد جامع الشرايط است!!!!ولي آيا اين صحيح است؟!بايد گفت:خير؛زيرا فتواي ايشان مصداق بارزي از كودك آزاري جنسى است.بلكه سخن و فتواى ايشان حتى مخالف خود قانون مجازات إسلامي است و حتي فراتر از آن جايز شمردن كودك آزاري جنسى است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)