جنایت سازمان یافته بعلت دشمنی پر از کینه علی خامنه ای و پسر نالایق و ناشایسته اش برای رهبری مجتبی خامنه ای

! نکته بسیار مهم جدیدا” وی از طریق ایجاد ارتباطات الکترونیک از طریق فرستنده – گیرند های بسیار ریز یا میکروچیپ ایمپلنتهای کار گذاشته شده توسط وزارت فاسد اطلاعات با توجه به اینکه از طریق تجهیزات جانبی که به کامپیوتر فرد مرتبط شده وصل شده و وسیله ای الکترونیکی کلاه کاسک مانند که بر روی سر قرار میگیرد و بدینوسیله افکار و احساسات درونی بسیار خوب و مثبت اینجانب و توان روحی و مغزی اینجانب و طرز تلقی بسیار مثبت به دیگر کشورها قابل درک و فهمیدن توسط آن مقامات محترم و خانواده های محترمشان میباشد؛ از طریق نشان دادن اینجانب به خانواده های مقامات محترم دنیا و همچنین خانواده های محترم سلطنتی و مرتبط نمودن آنان به اینجانب از طریق تکنولوژی توضیح داده شده؛ ابتدا آنها را علاقمند مینمایند و سپس ضمن دروغگوییهایی کثیف و شیطانی و گفتن داستانهای جعلی دروغین بر علیه اینجانب؛ برای فریب دادن آنها به دروغ ادعا مینمایند که آنها هم دارای همان احساسات درونی و افکار و تلقی مثبت و توان مانند اینجانب میباشند و در ضمن این گدای انگل علی گدا خامنه ای و حسن گدا روحانی انگل برای رابطه با آنان مطابق سیستم یاد شده در بالا توسط پسران انگل؛ گُه و رانتخوار و مفتخوارشان و یا حتی بچه دار شدن از دختران آنان بدون ازدواج از این طریق به دلیل اینکه بسیار علاقمند هستند و میخواهند بچه ای با خصوصیات اینجانب داشته باشند با سوءاستفاده از پولی که از بیت المال متعلق به مردم است و با وجود اینکه طبق آمار موجود منتشره خود رژیم دیکتاتوری که بر روی اینترنت نیز موجود است ۴۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر به سر میبرند این جانیان دزد ریاکار بی ناموس و بی دین و ایمان وقیحانه سرقت کرده اند به آنان اعلام کرده و مینمایند که حاضرند چند میلیون دلار هم برای این منظور بپردازند تا با سوءاستفاده انگلوارانه و فریبکارانه از وجود شخص اینجانب آنان را که بخاطر ارتباط الکترویک چنان که در لینکهای زیر توضیح داده شده و درک و احساس خصوصیات و افکار و احساسات درونی اینجانب علاقمند به با بودن با اینجانب هستند را با دروغهای کثیف و شیطانی خود ابتدا از ازدواج یا با اینجانب بودن منصرف نموده و سپس با فریب و نیرنگ و تحمیق خود را دارای خصوصیات و روحیات و اخلاق و توان و شخصیت اینجانب که از طریق اتصال به میکروچیپهای داخل مغزم و دریافت سیگنالها و امواج ارسالی از آنان قابل فهم میباشند نشان داده و برای جلوگیری از هر گونه شک کردن و وسوسه نمودن آنها از پول بیت المال چند میلیون دلار هم پرداخت مینمایند؛ ضمنا” جدیدا” در ماه مارس میلادی (ماه جاری) ظریف خائن شروع به دروغگویی و فریب مقامات و وزیر خارجه عربستان از طریق مرتبط نمودن آنها به اینجانب برای درک احساسات و افکار و خصوصیات بسیار مثبت درونی اینجانب نموده و با علاقمند نمودن دختران خانواده سعودی با دروغهای غیر انسانی و کثیف ضمن بدگویی بر علیه اینجانب نزد وزیر خارجه عربستان که دخترش مایل به ازدواج با اینجانب میباشد سعی در جایگزین نمودن پسر انگل مفتخوار و رانتخوار خاتمی نموده و همچنین با معرفی خود و خانواده فاسد خود و خانواده های فاسد حسن روحانی و علی خامنه ای و محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد و اکبر هاشمی رفسنجانی با فریب از هر کدام مبلغ ۱۰ میلیارد دلار برای این کلاهبرداری آشکار و فریب شیطانی و نژاد پرستانه با به دروغ ادعا نمودن اینکه این انگلهای ملت ایران مانند اینجانب بوده و مشخصات ذکر شده در بالا را دارند درخواست نموده و بشدت در پی دریافت مبالغ برای این ازدواجهای بر اساس فریب و نیرنگ و ادعای دروغین مانند اینجانب بودن میباشد و بشدت بطور ناجوانمردانه برای دریافت پول هنگفت بر علیه اینجانب به دروغگویی میپردازند و کلیه مقامات رژیم بویژه محمد خاتمی در این مورد برای منافع شخصی با او همکاری و همراهی کرده و می کنند؛ البته کلیه این جنایت سازمان یافته بعلت دشمنی پر از کینه علی خامنه ای و پسر نالایق و ناشایسته اش برای رهبری مجتبی خامنه ای انجام میگردد!! لازم به یادآوریست که برای جلوگیری از این سوءاستفاده بارها به مقامات گوناگون خارجی که مورد طمع این انگلهای بی شخصیت سوءاستفاده گر دارای عقده های گدایی واقع شده و میشوند گفته ام؛ که اگرآنطور که این نظام فاسد انگل مردم ایران ادعا میکند مقامات و خانواده ها و پسران انگلِ گُه و رانتخوار و مفتخوار هر کدام از آنها یا هر که آنان معرفی مینمایند دارای خصوصیات و تواناییها و افکار و احساسات و قدرت روحی و توان خاص مغزی اینجانب میباشند؛ باید با کار گذاشتن چند میکروچیپ ایمپلنت این ادعای واهی خود را اثبات کنند تا از سوءاستفاده فریبکارانه و انگلوارانه آنان جلوگیری شود
آزاد و پاینده ایران
مهندس شاهین میر حسینی

لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب:
www.shahinmirmoh.blog.com
http://mirhosseini.weebly.com