زندانیان محبوس در زندان زاهدان وضعیت و شرایط این زندان را نامناسب توصیف کرده‌اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، با توجه به عدم تناسب ظرفیت اسمی آن با جمعیت محبوسان، بسیاری از زندانیان در زندان زاهدان به دلیل کمبود فضا مجبور هستند در سالن بند و در محل تردد زندانیان بخوابند. حدود ۲۸۰ نفر در این بند ۳ این زندان نگهداری می شوند که ۶۰ تن از این افراد زندانیان سیاسی می باشند. این درحالی است که سلوهای این بند فاقد سیستم تهویه است و وسایل گرمایی و سرمایی آن برای تعداد زیاد زندانیان کافی نیست.

عدم وجود امنیت، وضعیت بهداشتی نامساعد، عدم برخورداری از امکانات ورزشی، عدم وجود امکانات درمانی در بهداری و عدم تهیه غذای مناسب از دیگر مواردی است که شرایط بسیار ناگواری را برای زندانیان در زندان زاهدان پدید آورده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)