عصمت از شوهرش مرتضی طلاق گرفته و قصد دارد با علی به شهر دیگری برود. مرتضی با اصرار زن را نگه می دارد و علی را در خانه ی خود پناه می دهد. سالم، که صاحب دکان سمساری مرتضی است، او را سرزنش می کند و برای او مأمور می آورد. مدتی بعد مرتضی از رفتار عصمت و علی به تنگ می آید، و … نقش آفرینان:

پرویز فنی زاده..
نوری کسرایی..
ایرن..
بهروز به نژاد..
محمدعلی کشاورز.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)