«شعر در مورد سوء استفاده های روحانی»
دروغگوی دزد دنی
تنها به اسمی روحانی
آنهمه وعده ات چه شد
دنبال خارجی زنی
مزدور فاسد و دو رو
دزدی و تو ز حق مگو
حقوق شهروندی کجاست
ای تروریست کینه جو
مفتخوار و رانتخوار پسرات
دائم خارج اند بی سوات
زنان خارجی دارند
با رای مردم شدی لات؟
از نام و بودجه کشور
ای روحانی هی سود نبر
برای انگل پسرات
هر دم خارج برن ددر
جواب باید بدی تو دون
به مردمی که داده خون
ای خائن دزد و دو رو
بخوای نخوای بی چند و چون
مهندس شاهین میر حسینی
لینک مطالب مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدا روحانی (حسن شیطانی)
www.shahinmirmoh.blog.com

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com