احزاب، گروه ها و نمایندگان گروه های اتنیکی و مذهبی شرکت کننده نشست رمیلان در روز پایانی این نشست، با اکثریت آرا به برقراری سیستمی فدرال در غرب کُردستان و دیگر مناطق شمال سوریه رای دادند.

این نشست در روزهای ۱۶ و ۱۷ مارس در شهر رمیلان در کانتون جزیره با حضور ۲۰۰ تن از نمایندگان ملیت های ساکن غرب کُردستان و شمال سوریه همراه با اعضای احزاب و جریان های سیاسی این منطقه برگزار شد.
در بیانیه پایانی این نشست تاکید شده است که سیستم “فدرالیسم دموکراتیک” مشارکت تمام گروه های اتنیکی و مذهبی را در آینده سوریه تضمین می کند.
همچنین قرار است مجلس موسسان متشکل از ۳۱ عضو برای تدوین قوانین و ایجاد ساختارهای سیاسی و اجتماعی تشکیل خواهد شد.
مجلس موسسان دارای ریاست مشترک بوده که در حال حاضر هریک از “هدیه یوسف” و “منصور السلوم” توسط شرکت کنندگان در نشست رمیلان به ریاست مجلس موسسان انتخاب شده اند.
همزمان با اعلام سیستم فدرالی دموکراتیک روژآوا – شمال سوریه، وزارت خارجه سوریه با انتشار بیانیه ای ضمن ابراز مخالفت با ایجاد ساختارهای تازه در سوریه این سیستم را “خلاف قانون اساسی و بی ارزش” قلمداد کرده است.
پیش از این نیز دولت ترکیه مخالفت خود را با تحرکات سیاسی تازه در روژآوا و شمال سوریه را ابراز داشته بودند.

متن کامل بیانیه پایانی نشست رمیلان:
برگردان از عربی: NNSROJ
هیات هماهنگی خودگردانی های دموکراتیک کانتون های جزیره، کوبانی و عفرین به منظور یافتن راه حلی برای برون رفت از بحران سوریه و توافق برای [ایجاد] سیستمی برای مدیریت روژآوا و شمال سوریه، از اقشار مختلف، نیروهای سیاسی، احزاب و نهادهای مدنی در این مناطق و مناطقی که از اخیرا آزاد شده اند (شهبا) دعوت به عمل آورده بود تا در جلسه ای گردهم آیند. در راستای این فراخوان ما به عنوان نماینده این مناطق در روزهای ۱۶ و ۱۷ مارس ۲۰۱۶ [در شهر رمیلان] گردهم آمدیم. ما در این نشست [دو روزه] یاد و خاطره شهدای تمام خلق ها که با خون خود حماسه هایی قهرمانانه را آفریدند و خلق را به این مرحله رساندند گرامی داشتیم.

در این گردهمایی تصمیم های زیر را اتخاذ گردید:

١- سیستم “فدرالیسم دموکراتیک”، با اساس گرفتن مشارکت تمام اقشار و گروه های مختلف جامعه، سوریه آینده را برای همه سوری ها تضمین می کند.

٢- فعالیت و تلاش برای بنیان نهادن سیستم “فدرالیسم دموکراتیک روژآوا – شمال سوریه”

٣- انتخاب ریاست مشترک مجلس موسسان و کمیته سازماندهی متشکل از ۳۱ عضو تا برگزاری [اولین] انتخابات

۴- کمیته سازماندهی باید ظرف مدت شش ماه بستر های مناسب برای تدوین یک میثاق اجتماعی و ایجاد ساختارهای سیاسی و حقوقی را آماده کند.

۵- تمام اسناد و قوانین تصویب شده در مجلس موسسان برای ایجاد یک سیستم دموکراتیک اجتماعی باید میثاق های تصویب شده توسط سازمان ملل در رابطه با حقوق بشر و جوامع را اساس بگیرد. مشارکت کنندگان در این کنفرانس نیز بر پیوند عمیق سیستم ایجاد شده با جامعه سوریه تاکید کرده و خود را بخشی از آن می دانند. همچنین برادری خلق ها و صلح را نیز اساس می گیرند.

۶- آزادی زن جزئی لاینفک و اساسی از سیستم فدرالیسم دموکراتیک است. زنان دارای حق برابر برای حضور و همچنین مشارکتی پایاپای در اتخاذ تصمیم گیری ها در تمام حوزه های سیاسی و اجتماعی هستند.

٧- تمام جوامع موجود در سیستم “فدرالیسم دموکراتیک روژآوا – شمال سوریه” می توانند روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود را با دیگر فرهنگ ها و جوامع موجود در منطقه و جهان توسعه دهند. این روابط و پیمان ها نباید با اهداف و منافع سیستم فدرالیسم دموکراتیک منافات داشته باشد.

٨- هدف سیستم فدرالیسم دموکراتیک روژآوا – شمال سوریه ایجاد اتحادی دموکراتیک در مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی میان تمام جوامعی است که در خاورمیانه زندگی می کنند، اتحادی که به واسطه آن از مرزهای دولت – ملت عبور کرده و زیستی را در سایه صلح، امنیت و برادری را بنا نهند.

٩- شهروندان مناطق آزاد شده ای که تحت حاکمیت گروه های تروریستی بودند از این حق برخوردارند تا به خواست خود به سیستم فدرال دموکراتیک بپیوندند.

١٠- این سیستم تمامیت ارضی سوریه را تضمین می کند.

خلق، جوامع و اقشار مختلف در روژآوا و سوریه
ما در مرحله ای تاریخی و شرایطی حساس قرار گرفته ایم، سوریه امروز به واسطه میلیون ها آواره، هزاران قربانی [جنگ] و تخریب گسترده [شهرها] و زیرساخت ها، فاجعه بارترین روزهایش را سپری می کند. در مقابل این [تراژدی] در سال های اخیر در روژآوا و به واسطه خون شهدا تجربه ای مترقی بنیان گذاشته شده و از آن حفاظت به عمل آمد. و این نیز فرصتی بود برای ما که یک سیستم فدرال دموکراتیک را در روژآوا و سوریه بنیان نهیم. ما بر این باور هستیم که این سیستم رهیافتی خواهد بود برای حل بحران سوریه.
بر اساس تصمیم های تاریخی گرفته شده [در این کنفرانس]، ما از زنانی که نماینده زندگی آزاد هستند، جوانان، تشکل ها، کارگران و خلق ها و تمام اقشار جامعه دعوت به عمل می آوریم تا در بنیان نهادن سیستم فدرالیسم دموکراتیک مشارکت کنند. ما همچنین از تمام نیروهای دموکرات و انسان دوست می خواهیم که از ما حمایت کنند.

آری به اتحاد و همزیستی برادرانه خلق ها
مجلس موسسان اتحاد فدرال دموکراتیک روژآوا – شمال سوریه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com