لنجه خاوی وکیل است. او عاشق کتاب و کتاب خواندن است. صفحه فیسبوکی به نام خودش دارد که در آن کتاب‌هایی را که خوانده معرفی می کند و گاهی از کار وکالتش و گاهی برای دختر کوچکش می نویسد. اما عمده ی تمرکزش بر کتاب خواندن است. او اخیرا در سلیمانیه و شهرهای اطراف ” خانه سوفیا ” را برای دختران بنا نهاده و در آن به فعالیت برای تقویت فرهنگ کتابخوانی می پردازند.
لنجه خاوی کتابخانه زیبایی در خانه اش دارد و هربار که می خواهد کتابی را معرفی کند آن را به شیوه بسیار زیبایی عکاسی می کند. اطرافش را مملو می کند از شمع و گل و مروارید. همچنین عکسهای زیبایی از خودش نیز منتشر می کند که در هر کدام ژستی شاعرانه دارد و پیامی.
اخیرا همراه با دختران سوفیا، با تیشرت صورتی رنگ بە تن و تاج گل بر سر سوار بر دوچرخه در شهر راه افتاده اند و کتاب را با قیمت ارزانتر از مغازها ها به شهروندان می فروشند. در واقع آنها را تشویق به خرید می کنند و امیدوارند که کتابها خوانده شوند.

همسر لنجه خاوی هم ناشر است و این فرصت خوبی شده است تا او آسانتر به کتاب دسترسی داشته باشد

عکس‌ها از صفحه فیسبوک لنجه خاوی
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)